NPS ร่วมสบทบทุนผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน

26 Jun 2023

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมทำบุญสมทบผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงอาคาร อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมการทำงานของบุคคลากรด้านสาธารณสุขของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

NPS ร่วมสบทบทุนผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน