NPS สนับสนุนน้ำดื่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน

27 Oct 2022

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS ร่วมส่งเสริมสุขภาพชุมชน ในโครงการรถตรวจเอ็กซเรย์ปอดเคลื่อนที่ ของหน่วยแพทย์อาสาสัญจรฉะเชิงเทรา โดยสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อนสำหรับบริการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนที่มารับบริการเอ็กซเรย์ปอด ณ เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

NPS สนับสนุนน้ำดื่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน