NPS สนับสนุนอุปกรณ์ทันตกรรม แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน

17 Aug 2023

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS สนับสนุนอุปกรณ์ทันตกรรม แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพแก่ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

NPS สนับสนุนอุปกรณ์ทันตกรรม แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน