NPS สนับสนุนผ้าป่าการศึกษาพัฒนาโรงเรียนเพื่อนักเรียน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2566

12 Sep 2023

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS ร่วมส่งเสริมการศึกษาเยาวชน สนับสนุนผ้าป่าการศึกษาพัฒนาโรงเรียนเพื่อนักเรียน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2566 ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดนาน้อย ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม / โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม และ โรงเรียนวัดดอนท่านา ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต เป็นการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพของเยาวชน

NPS สนับสนุนผ้าป่าการศึกษาพัฒนาโรงเรียนเพื่อนักเรียน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2566