NPS สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนผลิตสื่อการสอนให้กับเยาวชนในชุมชน

16 Jun 2021

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยมอบกระดาษ A4 ให้แก่โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ (รัฐประชาอุทิศ) ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดทำแบบฝึกหัด/ใบงาน ให้นักเรียนนำไปเรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง เป็นการเสริมศักยภาพด้านทรัพยากรทางการศึกษา แก่โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนต่อไป

NPS สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนผลิตสื่อการสอนให้กับเยาวชนในชุมชน