ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยนโยบาย | newswit

บสย. ผนึก สวค. ปั้น Credit Mediator
บสย. ผนึก สวค. ปั้น Credit Mediator
ช่วย SMEs – ทั้งนี้ โครงการ Credit Mediator เป็นแนวคิดภายใต้แผนยุทธศาสตร์องค์กร 07 Sep
เครือซีพี ตอกย้ำยุทธศาสตร์เป้าหมายความยั่งยืน
เครือซีพี ตอกย้ำยุทธศาสตร์เป้าหมายความยั่งยืน
2030 ร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์ Carbon Credit: โอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสีเขียว – ในการนี้ นายสมเจตนา ภาสกานนท์ Dec 2021
ศศินทร์ ร่วมกับ สวค. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Public – Private Partnership (PPP) for a Digital World ระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2563 –
ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมกับ สวค.
ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมกับ สวค.
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ – Dec 2019
ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมกับ สวค.
ภาพข่าว: ศศินทร์ ร่วมกับ สวค.
จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Public – Private Partnership (PPP) for a Digital World ระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2563 Nov 2019
บีโอไอหนุนธุรกิจไทยลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดใหม่
บีโอไอหนุนธุรกิจไทยลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดใหม่
พร้อมเผยผลศึกษาลงทุน 5 ประเทศ – นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า Sep 2018
พิธีเปิด หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ
พิธีเปิด หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ
รุ่นที่ 7 โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 – May 2017
ปลัดกระทรวงการคลังปิดการอบรมหลักสูตร
ปลัดกระทรวงการคลังปิดการอบรมหลักสูตร
“นักบริหารระดับกลาง กระทรวงการคลัง” รุ่นที่ 3/2559 – Aug 2016
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนารับฟังความเห็นสาธารณะ
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนารับฟังความเห็นสาธารณะ
“การค้าเสรีไทย-ปากีสถาน: ผลกระทบและนัยสำคัญต่อไทย” – มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังจุงได้กำหนดจัดงานสัมมน Feb 2015
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง สัมมนาในหัวข้อ การค้าเสรีไทย-ปากีสถาน: ผลกระทบและนัยสำคัญต่อไทย – วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดปากีสถาน ประกอบด้วย 1) คุณมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ จากหอการค้าไทย 2) คุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย 3) พญ. ประภา วงศ์แพทย์ ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 4) ดร.
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา การบริการและการลงทุนภายใต้
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา การบริการและการลงทุนภายใต้
FTA ไทย-ปากีสถาน – โดยได้รับเกียรติจาก 1) คุณภาษิต พุ่มชูศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2) Jan 2015
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดงาน Public Hearing การค้าเสรีไทย-ตุรกี: ผลประโยชน์ ผลกระทบ และนัยสำคัญต่อไทย – การรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าเดิมอย่างอาเซียน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป จะต้องทำควบคู่ไปกับการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและหนึ่งในตลาดใหม่ที่น่าสนใจ คือ ตุรกี เพราะมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 17 ของโลก และมีอาณาเขตที่เป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างเอเชียกับยุโรป
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาระดมความคิดเห็นครั้งที่
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาระดมความคิดเห็นครั้งที่
3: “ช่องทางการค้าภาคบริการในตุรกี” – มูลนิธิ สวค. จึงได้กำหนดจัดงานสัมมนาระดมความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมบริการ Sep 2014
FTA ไทย-ตุรกี ช่องทางการค้าภาคบริการในตุรกี
FTA ไทย-ตุรกี ช่องทางการค้าภาคบริการในตุรกี
– วัตถุประสงค์ เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคเอกชนในสาขาการบริการ Sep 2014
สถาบันวิจัย นโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public hearing) ในข้อหัว การ ค้าเสรีไทย-สหภาพศุลกากรรัสเซีย: ผลประโยชน์ ผลกระทบ และนัยสำคัญต่อไทย – วิทยากรในงาน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในรัสเซีย คาซัคสถานและเบลารุส เช่น อ.ดร. รมย์ ภิรมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ศ.ดร. เกรียงศักดิ์
สัมมนา ปลดล็อคประตูการค้าไทย-ปากีสถาน
สัมมนา ปลดล็อคประตูการค้าไทย-ปากีสถาน
– ภายในงานจะมีการนำเสนอผลการศึกษาว่าสินค้าใดของไทยสามารถแข่งขันกับปากีสถานได้ Aug 2014
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมจัดงาน เปิดเส้นทางอุตสาหกรรมบริการสู่สหภาพศุลกากรรัสเซีย – งานสัมมนาจัดขึ้นใน วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ 2 ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี ถ.พระรามสี่ กรุงเทพฯ *หมายเหตุ: ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจเข้าร่วมสัมมนา ติดต่อ คุณวรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ นักวิจัย
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง ผลประโยชน์และผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับตุรกี: มุมมองผ่านประสบการณ์ – ร่วมอภิปรายโดย ดร. พิชญ์ นิตย์เสมอ ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง , ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย/นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย,
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง ผลประโยชน์และผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับตุรกี: มุมมองผ่านประสบการณ์ – ร่วมอภิปรายโดย ดร. พิชญ์ นิตย์เสมอ ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด, ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด และ ผู้แทนบริษัทแอร์โรคลาส จำกัด ทั้งนี้
ภาพข่าว: ต้อนรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ – กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ คุณมกริน พรหมโยธี (เสื้อฟ้า ยืนตรงกลาง แถวหลังสุด) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ต้อนรับคณะองค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล และ สถาบันวิจัยนโยบายทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้มาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบและดำเนินการโครงการสวัสดิการสังคม ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้ -นท-
ภาพข่าว: แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุม Thailand ADB-IMF Conference – กรุงเทพฯ--11 ก.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพร้อมด้วยนายคณิศ แสงสุพรรณผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมThailand ADB-IMF Conference "Towards a More Stable Global Economic System" ณห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 -กภ-
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดการสัมมนาวิชาการ การบริหารการคลังสู่ความยั่งยืน – กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดการสัมมนาวิชาการ "การบริหารการคลังสู่ความยั่งยืน" วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล
ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(31 สิงหาคม 2554) – วันพุธที่ 31 สิงหาคม 255408.45 น.                     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วม 6 สถาบัน จัดสัมมนา“รัฐบาลใหม่กับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทย” ณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย10.00 น.                     มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดการสัมมนาวิชาการ
ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันพรุ่งนี้(31 สิงหาคม 2554) – วันพุธที่ 31 สิงหาคม 255408.45 น.                     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วม 6 สถาบัน จัดสัมมนา“รัฐบาลใหม่กับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทย” ณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย10.00 น.                     มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดการสัมมนาวิชาการ
ภาพข่าว: สวค. จัดสัมมนาผู้บริหารแลกเปลี่ยนมุมมองหัวข้อ Discovering Order in the Chaotic World” – กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--กระทรวงการคลัง (เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔) สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง ภายใต้มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร นบค. รุ่นที่ 2 – กรุงเทพฯ--11 พ.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังร่วมกับสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง สถาบันภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) จัดพิธีปิดหลักสูตรและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารการ คลัง (นบค.) รุ่นที่ 2