ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "การบริการและการลงทุนภายใต้ FTA ไทย-ปากีสถาน"

27 Jan 2015
ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กำเนิดจัดงานสัมมนาระดมความคิดเห็นโดยใช้ชื่องาน"การบริการและการลงทุนภายใต้ FTA ไทย-ปากีสถาน" สาขาขนส่งและโลจิสติกส์ ก่อสร้าง ท่องเที่ยว และสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเสียงจากผู้ประกอบการในแวดวงดังกล่าวที่มีต่อ FTA ระหว่างไทยกับปากีสถาน
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "การบริการและการลงทุนภายใต้ FTA ไทย-ปากีสถาน"

โดยได้รับเกียรติจาก

1) คุณภาษิต พุ่มชูศรี

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2) คุณพรทิพย์ หิรัญเกตุ

รองประธานด้านการตลาดต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

3) แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์

ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

4) Mr. Faisal Anwar

Bangladesh Marketing โรงพยาบาลกรุงเทพ

และ 5) ผู้แทนด้านก่อสร้างจากหอการค้าไทย

เป็นวิทยากรในงาน

งานจัดขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 08:30 - 13:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ชั้น 33 อาคารทิปโก้ ถนน พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

สนใจลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ [email protected] หรือ 02-357-3490 ต่อ 219