กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง "ผลประโยชน์และผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับตุรกี: มุมมองผ่านประสบการณ์"

28 May 2014
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง "ผลประโยชน์และผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับตุรกี: มุมมองผ่านประสบการณ์" ณ วันพุธที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 08:30 - 12:30 ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ(ชื่อเดิม สยามซิตี้ กรุงเทพ) ถนนศรี อยุธยา

ร่วมอภิปรายโดย

ดร. พิชญ์ นิตย์เสมอ ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด, ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด และ ผู้แทนบริษัทแอร์โรคลาส จำกัด

ทั้งนี้ การสัมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันฟรี