กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง สัมมนาในหัวข้อ "การค้าเสรีไทย-ปากีสถาน: ผลกระทบและนัยสำคัญต่อไทย"

18 Feb 2015
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "การค้าเสรีไทย-ปากีสถาน: ผลกระทบและนัยสำคัญต่อไทย" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 08:30 - 15:30 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดปากีสถาน ประกอบด้วย

1) คุณมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ จากหอการค้าไทย

2) คุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

3) พญ. ประภา วงศ์แพทย์ ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

4) ดร. ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และผู้บริหารจาก บมจ. ยูนิคอร์ด

และ 5) ผู้แทนจากกลุ่มสิ่งทอและบริการก่อสร้าง

ทั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมงาน

ผู้ประสงค์เข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียน โดยส่งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ตำแหน่ง และสถานที่ทำงาน/องค์กร/สถาบัน มาที่ คุณประภากร [email protected] หรือ 02-357-3490 ต่อ 242