บสย. ผนึก สวค. ปั้น Credit Mediator ช่วย SMEs

07 Sep 2023

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เร่งยกระดับ ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs ผนึก มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ปั้น Credit Mediator เพิ่มทางรอดผู้ประกอบการ SMEs นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หัวหน้าคณะทำงาน โครงการ Credit Mediator ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) นำโดย ดร.อนันตโชค โอแสงธรรมนนท์ หัวหน้าโครงการ ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญ และทีมงาน สวค. เปิดโครงการ Credit Mediator พร้อมเปิดประชุมคณะทำงาน เพื่อศึกษาแนวทางการให้บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน ยกระดับสู่การเป็น Credit Mediator มืออาชีพ ณ ศูนย์การเรียนรู้ TCG Learning Center ชั้น 2 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บสย. ผนึก สวค. ปั้น Credit Mediator ช่วย SMEs

ทั้งนี้ โครงการ Credit Mediator เป็นแนวคิดภายใต้แผนยุทธศาสตร์องค์กร ยกระดับการเป็นสถาบันค้ำประกันสินเชื่อที่ช่วยลดช่องว่างการเข้าถึงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินและ SMEs พัฒนาบุคลากร เพื่อก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs อย่างมืออาชีพ ที่มีความพร้อมรอบด้าน ทั้งความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความรู้ทางการเงิน และธุรกิจ ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม รองรับความต้องการด้านคำปรึกษาของผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่มขึ้น

บสย. ผนึก สวค. ปั้น Credit Mediator ช่วย SMEs