ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | newswit

ทรู ปลูกปัญญา เปิดค่ายปลูกปัญญาธรรม
ทรู ปลูกปัญญา เปิดค่ายปลูกปัญญาธรรม
ต้อนรับตัวแทนเยาวชน 30 คน เข้าร่วมอบรม ณ มจร เตรียมเผยโฉม 12 ว่าที่สามเณรน้อย 28 มีนาคมนี้ ผ่าน TrueID – 15 Feb
สยามเทคนิคคอนกรีต สนับสนุนอุปกรณ์ให้โรงพยาบาลสนามและวัดในเขตชุมชนป้องกันโควิด
สยามเทคนิคคอนกรีต สนับสนุนอุปกรณ์ให้โรงพยาบาลสนามและวัดในเขตชุมชนป้องกันโควิด
– นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปถวายชุด PPE และหน้ากาก N95 ให้กับวัดในเขตชุมชนต่าง ๆ ประกอบไปด้วย วัดฉาง Sep 2021
อายุวัฒนมงคล ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์
อายุวัฒนมงคล ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์
พุกกะมาน อธิการบดี ม.ศรีปทุม – วันคล้ายวันเกิด ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม Sep 2020
พุทธจิตวิทยา: เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในยุค
พุทธจิตวิทยา: เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในยุค
New normal (หลักสูตร ป.โท และ ป.เอก พุทธจิตวิทยา) – ในครั้งนี้องค์อธิการได้บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Jul 2020
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6/2563 – มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา Jul 2020
จาก 5,700 คน....โครงการสามเณร
จาก 5,700 คน....โครงการสามเณร
ปลูกปัญญาธรรม ปี 9 คัด 40 เยาวชนชาย เข้าค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย – Feb 2020
จาก 5,700 คน....โครงการสามเณร
จาก 5,700 คน....โครงการสามเณร
ปลูกปัญญาธรรม ปี 9 คัด 40 เยาวชนชาย เข้าค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศผล 12 Feb 2020
จาก 5,700 คน....โครงการสามเณร
จาก 5,700 คน....โครงการสามเณร
ปลูกปัญญาธรรม ปี 9 คัด 40 เยาวชนชาย เข้าค่ายอบรมปลูกปัญญาธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศผล 12 Feb 2020
มหาจุฬาลงกรณหนุนอาชีวะจัดการศึกษาวิถีพุทธ
มหาจุฬาลงกรณหนุนอาชีวะจัดการศึกษาวิถีพุทธ
R-Excellence บ่มเพาะให้เป็นคนเก่ง ดี มีวินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม – นายณรงค์ แผ้วพลสง Feb 2020
รมช.กษ.เปิดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน
รมช.กษ.เปิดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน – ภายในงาน ได้กล่าวสัมโมทนียกถา May 2019
รัฐบาล โดย วธ. น้อมรับสนองงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
รัฐบาล โดย วธ. น้อมรับสนองงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
ให้เป็นไปตามพระราโชบายอย่างสมพระเกียรติ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสง่างาม 1 พ.ค. นี้ทั่วประเทศ – Apr 2019
ซีพี ออลล์ สร้างผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม
ซีพี ออลล์ สร้างผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม
ผ่าน“เด็กธรรม นำไทย” – ด้าน นายจีรณัฏฐ์ จรูญโรจน์ (แมค) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม Sep 2018
ซีพี ออลล์ จัดอบรมเข้มข้น “เด็กธรรม
ซีพี ออลล์ จัดอบรมเข้มข้น “เด็กธรรม
นำไทย” สร้างผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ – Aug 2018
ซีพี ออลล์ จับมือ 3 องค์กรชั้นนำของประเทศ
ซีพี ออลล์ จับมือ 3 องค์กรชั้นนำของประเทศ
เปิดโครงการ “เด็กธรรม นำไทย” สร้างผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม – Jun 2018
SPU: นิเทศฯ ม.ศรีปทุม จับมือ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
SPU: นิเทศฯ ม.ศรีปทุม จับมือ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สัมมนาเชิงปฎิบัติการด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ – #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU Aug 2017
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญชวนประชาชนรับฟังการแสดง พระธรรมเทศนา กัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา” ณ วัดใกล้บ้านทั่วประเทศ – ดวยในวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกป เปนวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา พสกนิกรชาวไทย ประชาชนทุกหมูเหลาลวนมีความปิติยินดีเปนอยางยิ่งที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีพร้อมกันทั่วประเทศ ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.
สุดปลื้ม “แจ๊ค จักรพันธ์ – โซ่
สุดปลื้ม “แจ๊ค จักรพันธ์ – โซ่
ธัชพล” จากละคร “ที่หนี้มีรัก” ทางช่อง 3เข้ารับรางวัลทูตพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาโลก 2560 – May 2017
ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนงานวิสาขบูชานานาชาติ
ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนงานวิสาขบูชานานาชาติ
เชิญชมถ่ายทอดสดกิจกรรมตลอด 3 วันเต็ม 6-8 พ.ค.นี้ ทางช่อง TNN 2 (ทรูวิชั่นส์ช่อง 784) – • วันที่ 6-7 พ.ค. May 2017
ทรู เปิดค่ายปลูกปัญญาธรรม ในโครงการสามเณร
ทรู เปิดค่ายปลูกปัญญาธรรม ในโครงการสามเณร
ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 – บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน (กลาง) ผู้อำนวยการหัวหน้าสายงาน Mar 2017
นักแสดงช่อง 3 “เฟริสท์ ภารดา –
นักแสดงช่อง 3 “เฟริสท์ ภารดา –
มิว ลักษณ์นารา” เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล “ทูตพระศาสนา ประจำวันมาฆบูชา ๒๕๖o” – โดยกิจกรรมในครั้งนี้ Feb 2017
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงาน Open House วิชาชีวิตและความตาย – ร่วมฟังการเสวนา ประสบการณ์ "การศึกษาวิชาชีวิตและความตาย" โดยศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ ประธานกลุ่มอาสาคิลานธรรม, พระปณต คุณวฑฺโฒ วัดญาณเวศกวัน (ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นของ มจร. ประจำปี 2554) และคฤหัสถ์หลากหลายอาชีพ แนะนำหลักสูตร แก่ผู้ที่สนใจ พูดคุยกับ นิสิตสาขาวิชาชีวิตและความตาย รุ่นพี่ ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราว
ราชภัฏโคราช จับมือ มจร.โคราช ถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช
ราชภัฏโคราช จับมือ มจร.โคราช ถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช
– กันยายน 2559 ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ Sep 2016
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – Sep 2016