ซีพี ออลล์ สร้างผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม ผ่าน“เด็กธรรม นำไทย”

25 Sep 2018
ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดค่าย "เด็กธรรม นำไทย" นำเยาวชนกว่า 50 คนจากทั่วประเทศที่มีใจใฝ่พระพุทธศาสนาให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และเข้าใจหลักธรรมะ โดยกิจกรรมสำคัญของค่าย "เด็กธรรม นำไทย" คือการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนทั่วประเทศที่มีความสนใจต้องการพัฒนาตนเองด้วยหลักธรรมะ มีความใฝ่ฝันอยากทำงานเพื่อสังคมมาเข้าร่วมกิจกรรมอบรม 2 วัน ที่สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยเยาวชนทั้งหมดจะได้มีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจหลักธรรม พร้อมได้รับแรงบันดาลใจในการใช้หลักธรรมนำชีวิตจากวิทยากรผู้เป็นต้นแบบและนำธรรมะสู่ชีวิตจนเห็นผลจริง อาทิ (โบวี่) อัฐมา ชีวพันธ์ ดาราผู้พบเส้นทางแห่งความสุขโดยยึดหลักเส้นทางธรรม ทีมงาน Knowing Buddha, (ครูกวาง) กษริน วงศ์กิตติชวลิต, (ครูซุปเค) นายศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ, คุณพศิน อินทรวงศ์ และ (น้องเบส) ด.ช.ณัฐวัตร ครองชนม์ แฟนพันธุ์แท้ทศชาติชาดก เป็นต้นโดย ด.ญ. พัชรพร ปาวิชัย (น้องเกรซ) และ ด.ญ. ณัฐนันท์ วรพฤธานนท์ (น้องขนมจีน) เพื่อนร่วมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนอนุบาลสามเสน กล่าวว่า "ได้ชวนกันมาจากคำแนะนำของคุณแม่ ซึ่งเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ และตนเองก็เห็นเช่นเดียวกัน เพราะปกติแล้วในวันเสาร์อาทิตย์จะอยู่เฉยๆ ไม่มีกิจกรรมใดเป็นพิเศษทำ ค่ายนี้จึงเปรียบเสมือนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงสุดสัปดาห์ และพอได้มาทำกิจกรรมในค่ายก็รู้สึกชอบมาก เพราะทำให้ได้รู้หลักธรรมะและได้สวดมนต์ในบทที่ตนไม่เคยสวด ได้ฟังหลักการใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมจากพี่ๆวิทยากร ซึ่งหากมีการเปิดรับสมัครค่าย "เด็กธรรม นำไทย" ในรอบต่อๆไป ก็จะมาสมัครอีกอย่างแน่นอน และจะชวนเพื่อนๆที่ยังไม่เคยให้มาลองสมัครด้วยกัน"
ซีพี ออลล์ สร้างผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม ผ่าน“เด็กธรรม นำไทย”

ด้าน นายจีรณัฏฐ์ จรูญโรจน์ (แมค) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม หนึ่งในเยาวชนรุ่นใหม่ผู้มาร่วมค่าย "เด็กธรรม นำไทย" กล่าวว่า "หลังจากที่เพื่อนของตนได้มาชักชวนถึงกิจกรรมนี้ก็รู้สึกสนใจ เพราะสำหรับตนคิดว่าคุณธรรมเป็นเรื่องสำคัญในการดำรงชีวิตและในการที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เพราะปัจจุบันนี้ ตนเห็นผู้ใหญ่หลายคนมีพฤติกรรมที่ผิดหลักคุณธรรม ไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง อาทิ การแซงคิวผู้อื่น การเล่นพนัน หรือแม้แต่การติดยาเสพย์ติด ซึ่งตนเองไม่อยากเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ประเภทนั้น จึงตัดสินใจมาร่วมกิจกรรมในค่ายนี้เพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรมให้ได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นแบบอย่างแก่น้องรุ่นหลังๆต่อไป

ทั้งนี้นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวถึงแนวคิดของโครงการว่า โครงการ "เด็กธรรม นำไทย" เป็นโครงการต่อยอดมาจากโครงการ "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" ซึ่งทางเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2540 จนกระทั่งได้ต่อยอดจัดโครงการ ธรรมสัญจรสู่เยาวชน ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยหลายครั้งที่กิจกรรมจัดในสถานศึกษา ได้เห็นผลตอบรับที่ดีจากคณะครูอาจารย์และนักเรียน โดยมีเด็กนักเรียนที่ผ่านโครงการมาแล้วจำนวนกว่า 20,000 คน เลยเกิดความคิดที่ว่า ถ้าเราสามารถนำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา มาเผยแพร่ไปยังเยาวชน ให้พวกเขามีการเผยแพร่ส่งต่อ โดยให้เหล่าเยาวชนนำเสนอกันเองด้วยภาษาของเขาเอง เชื่อว่าจะทำให้การสื่อสารระหว่างเด็กกับเด็กด้วยกันนั้นง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงการ "เด็กธรรม นำไทย" จึงถือกำเนิดขึ้นมา โดยได้คัดเลือกเด็กที่สนใจธรรมะมาจำนวนหนึ่ง รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกมี 60 คน กระบวนการเริ่มคือการที่ให้ฆารวาสซึ่งคือวิทยากรของโครงการมาเป็นผู้ถ่ายทอดหลักธรรมให้น้องๆฟัง"

"ที่ผ่านมานั้นซีพี ออลล์ ได้ดำเนินการโครงการ "เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ" แต่เพียงผู้เดียว แต่สำหรับ "เด็กธรรม นำไทย" ได้รับความกรุณาจากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันขั้นสุงสุดของพระสงฆ์และกระทรวงวัฒนธรรม ทำให้โครงการนี้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางซีพี ออลล์ หวังว่า 2 วันที่จัดค่ายนี้ เยาวชนจะได้รับประโยชน์ ได้เรียนรู้ซึมซับในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม โดยเป้าหมายสูงสุดนั้น คือการได้เยาวชนที่มีความเก่งในการนำเสนอเพื่อเลือกเป็น ยุวทูตธรรมของคนรุ่นใหม่ให้สามารถออกไปช่วยเผยแผ่หลักธรรมกับเยาวชนด้วยกัน ด้วยความเชื่อที่ว่า หากเยาวชนมีใจฝักใฝ่ธรรมะ เราก็จะสามารถสร้างสังคมที่ดีงามขึ้นได้

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางแฟนเพจเด็กธรรม นำไทย: Dektham711

ซีพี ออลล์ สร้างผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม ผ่าน“เด็กธรรม นำไทย”	ซีพี ออลล์ สร้างผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม ผ่าน“เด็กธรรม นำไทย”