โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 9 เปิดค่ายปลูกปัญญาธรรม คัดรอบแรก 30 เยาวชน เข้าร่วมอบรม ณ มจร

13 Feb 2023

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 9 เปิดค่ายปลูกปัญญาธรรม คัดรอบแรก 30 เยาวชน เข้าร่วมอบรม ณ มจร เตรียมเผยโฉม 12 ว่าที่สามเณรน้อย มี.ค.นี้ ผ่าน www.truelittlemonk.com

โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 9 เปิดค่ายปลูกปัญญาธรรม คัดรอบแรก 30 เยาวชน เข้าร่วมอบรม ณ มจร

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ได้รับความเมตตาจากพระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้โอวาทแก่เยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าร่วม "ค่ายปลูกปัญญาธรรม" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 9 ภายใต้แนวคิด "ความรักจักรวาล" ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจและการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และผู้อำนวยการผลิตโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ได้นำเยาวชนชายอายุ 7-12 ปี จำนวน 30 คน ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จากผู้สมัครทั้งหมดกว่า 5,800 คนทั่วประเทศ เข้าอบรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ตลอดระยะเวลา 3 วันของค่ายปลูกปัญญาธรรม เยาวชนทั้ง 30 คน ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม เรียนรู้และทดลองวิถีแบบสามเณร บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม รวมถึงกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ปกครองจาก 30 ครอบครัว ยังได้รับฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงลูกเชิงบวก และในวันสุดท้ายของการอบรม เยาวชนทุกคน ได้เข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย ได้เป็น 12 สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 9 ซึ่งจะบรรพชาเป็นระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ณ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยจะประกาศรายชื่อในเดือนมีนาคมนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.truelittlemonk.com และ www.facebook.com/truelittlemonkthailand

เกี่ยวกับโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม เป็นโครงการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญา จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกำลังก้าวสู่ปีที่ 9 โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7 เมษายน  - 7 พฤษภาคม 2566 ณ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนา โดยจะถ่ายทอดสดในรูปแบบรายการธรรมะเรียลลิตี้ ทางช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ เอชดี ช่อง 119 หรือ 333  และช่องเรียลลิตี้ ทรูวิชั่นส์ ช่อง 60 หรือ 99 รวมทั้งออกอากาศช่วงไฮไลท์ประจำวันทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ ช่อง 37 และ 111 ที่เปิดเป็นฟรีทูแอร์ให้ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับชมรายการผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.truelittlemonk.com รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางพิเศษ ผ่านแอปพลิเคชัน TrueID นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ www.facebook.com/truelittlemonkthailand อีกด้วย