ภาพข่าว: วธ. สวดมนต์ข้ามปีอาเซียน+3

29 Apr 2019
พระโสภณวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ Mr.Liu yibing พร้อมคณะเตรียมงานวิสาขบูชาโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมหารือกับนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเตรียมวางแผนการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน+3 ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มจร. วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆนี้
ภาพข่าว: วธ. สวดมนต์ข้ามปีอาเซียน+3