ซีพี ออลล์ จับมือ 3 องค์กรชั้นนำของประเทศ เปิดโครงการ “เด็กธรรม นำไทย” สร้างผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม

29 Jun 2018
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เตรียมเปิดโครงการ "เด็กธรรม นำไทย" เพื่อต่อยอดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ร่วมส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ขยายผลไปสู่เยาวชนไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความสนใจและต้องการพัฒนาตนเองด้วยหลักธรรมะ โดยจะแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 1102 อาคารซีพี ทาวเวอร์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
ซีพี ออลล์ จับมือ 3 องค์กรชั้นนำของประเทศ เปิดโครงการ “เด็กธรรม นำไทย” สร้างผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม ซีพี ออลล์ จับมือ 3 องค์กรชั้นนำของประเทศ เปิดโครงการ “เด็กธรรม นำไทย” สร้างผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม