ข่าวประชาสัมพันธ์บำบัดทุกข์ | newswit

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท – 23 Jan
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ออกหน่วยบริการประชาชนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ – 29 Aug
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์
บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชน – โดยนายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอควนขนุน กล่าวต้อนรับ/กล่าวรายงาน นายฉัตรชัย อุสาหะ 25 Aug
131 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เชิดชูเสาหลักแห่งแผ่นดิน
131 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เชิดชูเสาหลักแห่งแผ่นดิน
นักปกครองท้องที่ผู้เป็นด่านหน้าในการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน – ในวันที่ 10 สิงหาคม 2435 04 Aug
พช.ลำพูน ร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน
พช.ลำพูน ร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน
ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) – ราชกัญญา ณ จังหวัดลำพูน โดยมี นายประชา 27 Jul
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ร่วมออกหน่วยให้บริการโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชัยนาท – 18 Jul
โครงการ CEIS ร่วมนำเสนอการมีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์
โครงการ CEIS ร่วมนำเสนอการมีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์
บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ในพื้นที่ อำเภอบางปะกง 05 Jul
สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรม ''หน่วยบำบัดทุกข์
สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรม ''หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านดอนเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน 16 Mar
เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมกับอำเภอบางสะพาน
เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมกับอำเภอบางสะพาน
สร้างฝายชะลอน้ำ 10 แห่ง สร้างประโยชน์สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน – 16 Mar
สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรม ''หน่วยบำบัดทุกข์
สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรม ''หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 15 Mar
อธิบดีกรมโยธาฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าอบรม
อธิบดีกรมโยธาฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าอบรม
โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย – นายพงศ์รัตน์ Feb 2023
สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรม ''หน่วยบำบัดทุกข์
สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรม ''หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน'' จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และกิจกรรม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.'' Jan 2023
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย – โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้กล่าวพบปะ และมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการ Sep 2022
กระทรวงมหาดไทย มอบ 266 รางวัลกำนัน
กระทรวงมหาดไทย มอบ 266 รางวัลกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ในโอกาสครบรอบ 130 ปี สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน – กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้วันที่ 10 Sep 2022
กรมการปกครอง เปิดตัววิดีโอแคมเปญ
กรมการปกครอง เปิดตัววิดีโอแคมเปญ
I HEAR YOUR VOICE เจ็บไข้ได้ป่วย เราได้ยิน – สามารถรับชมวิดีโอแคมเปญ "I HEAR YOUR VOICE เจ็บไข้ได้ป่วย เราได้ยิน" Sep 2022
13 ทศวรรษ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
13 ทศวรรษ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
– เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ทศวรรษ หรือ 130 ปี ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน Sep 2022
กรมการปกครอง ชูบทบาท แพทย์ประจำตำบลร่วมขับเคลื่อนภารกิจ
กรมการปกครอง ชูบทบาท แพทย์ประจำตำบลร่วมขับเคลื่อนภารกิจ
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข – แพทย์ประจำตำบล เป็นบุคลากรของภาครัฐ ในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย Aug 2022
สพร. 16 นครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
สพร. 16 นครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ณ วัดเจริญราษฎร์บำรุง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม – โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการได้มีโอกาส Aug 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย
ออกหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน – นายสุชาติ ทีคะสุข Aug 2022
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน – Jul 2022
สนพ.หนองคาย ร่วมโครงการ การบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบรูณาการ
สนพ.หนองคาย ร่วมโครงการ การบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบรูณาการ
และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย – Jul 2022
สนพ.แพร่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
สนพ.แพร่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 – Jun 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 May 2022
สนพ.สุโขทัยออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งเลี่ยม
สนพ.สุโขทัยออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งเลี่ยม
– นอกจากนี้ ยังได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องของประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งเลี่ยม เช่น May 2022
สนพ.แพร่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
สนพ.แพร่ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2565 – May 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน – โดยมีนายวิรุฬ พรรเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Apr 2022
กิจกรรมออกหน่วย หน่วยบำบัดทุกข์
กิจกรรมออกหน่วย หน่วยบำบัดทุกข์
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน – Mar 2022