'มหาดไทย' มอบ 266 รางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

13 Sep 2022

กระทรวงมหาดไทย เดินหน้ามอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เนื่องในโอกาส "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2565 และครบรอบ 130 ปี สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะตัวแทนของระบบราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการปกครองท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย และการดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยในระดับตำบลและหมู่บ้าน กับภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด

'มหาดไทย' มอบ 266 รางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

โดยได้มีการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในการดูแลพี่น้องประชาชน ซึ่งในปี 2565 มี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม รวมทั้งสิ้น 266 ราย แบ่งเป็น รางวัลกำนันยอดเยี่ยม 133 ราย และรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 133 ราย โดยสามารถติดตามผลงานของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ได้ที่เว็บไซต์ www.กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com หรือ Facebook กรมการปกครอง fanpage