NPS มอบทุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

23 Aug 2022

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565 เพื่อร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และดูแลชุมชนเสมอมา ในการนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานผู้นำชุมชน ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่

NPS มอบทุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า