NPS มอบทุนส่งเสริมการศึกษาเยาวชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

12 Sep 2023

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานผู้นำชุมชน ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี เพื่อเสริมสร้างกำลังใจ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2566 เพื่อร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และดูแลชุมชนเสมอมา

NPS มอบทุนส่งเสริมการศึกษาเยาวชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า