เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมกับอำเภอบางสะพาน สร้างฝายชะลอน้ำ 10 แห่ง สร้างประโยชน์สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

16 Mar 2023

เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) นำโดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน" โดยร่วมกับอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 10 ฝาย ใน 3 พื้นที่ตำบลหลัก ได้แก่ ต.ร่อนทอง ต.ชัยเกษม และ ต.ทองมงคล เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท โดยนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ในฐานะประธานโครงการฯ ให้เกียรติรับมอบ

เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมกับอำเภอบางสะพาน สร้างฝายชะลอน้ำ 10 แห่ง สร้างประโยชน์สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมกับอำเภอบางสะพาน สร้างฝายชะลอน้ำ 10 แห่ง สร้างประโยชน์สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน