ข่าวประชาสัมพันธ์อธิบดีกรมประมง | newswit

กรมประมงผนึกกำลัง ปตท.สผ. ร่วมศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหินแร่ในปะการังเทียม
กรมประมงผนึกกำลัง ปตท.สผ. ร่วมศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหินแร่ในปะการังเทียม
เพื่อสร้างสมดุลทรัพยากรประมง และช่วยลดสภาวะโลกร้อน – การศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด 13 Sep
วว. จับมือ กรมประมง นำ วทน. ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรไทย
วว. จับมือ กรมประมง นำ วทน. ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรไทย
มุ่งวิจัยพัฒนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ – ศ .(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต Mar 2023
อธิบดีกรมประมง...เปิดงานเสวนา
อธิบดีกรมประมง...เปิดงานเสวนา
หน้าฝนกับคนเลี้ยงกุ้งระนอง เร่งเกษตรกรกระตุ้นยอดผลผลิตกุ้งทะเลให้ได้ 4 แสนตัน ไม่หวั่นกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง – Jun 2022
ประเทศไทยเตรียมเสนอปรับบัญชี CITES
ประเทศไทยเตรียมเสนอปรับบัญชี CITES
จระเข้น้ำจืดของไทย จากบัญชี 1 เป็นบัญชี 2 ต่อที่ประชุม CITES CoP19 หลัง ครม. ไฟเขียว – Jun 2022
อธิบดีกรมประมง เปิดร้าน Fisherman
อธิบดีกรมประมง เปิดร้าน Fisherman
Shop @nakhonphanom ชูของดีจังหวัดนครพนม 'ลูกอ๊อด-กบแช่แข็ง' นำร่องเปิดช่องทางกระจายสินค้าสัตว์น้ำแดนอีสาน – May 2022
สกพอ. อบจ.ระยอง กรมประมง และ ททท.
สกพอ. อบจ.ระยอง กรมประมง และ ททท.
ลงนามบันทึกข้อตกลงฟื้นฟูสัตว์ทะเล – Apr 2022
กรมประมง...ระดมทีมผู้บริหาร ร่วมกำหนดทิศทางการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย
กรมประมง...ระดมทีมผู้บริหาร ร่วมกำหนดทิศทางการฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย
– นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า "กุ้งทะเล" Mar 2022
กรมประมง...เร่งแก้ปัญหาการส่งออกลูกปลากะพงขาว
กรมประมง...เร่งแก้ปัญหาการส่งออกลูกปลากะพงขาว
พร้อมวางแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้กฎระเบียบที่ถูกต้อง – จากกรณีที่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงลูกปลากะพงขาว ม.6 Feb 2022
กรมประมง...ส่งหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ฟอร์มทีมบูรณาการงานพื้นที่ เร่งแก้ปัญหาประมง - เสริมสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ – กรมประมง โดยการขับเคลื่อนของนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้ผลักดันโครงการต่างๆ ในพื้นที่มากมาย ในทุกมิติ ทั้งด้านการส่งเสริมและการแก้ปัญหาประมง อาทิ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบริหารทรัพยากรหลังการจับ การพัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์ และการแปรรูปสัตว์น้ำ ฯลฯ
ครม. อนุมัติงบ 1,800 ล้าน ช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจต่อเนื่อง
ครม. อนุมัติงบ 1,800 ล้าน ช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจต่อเนื่อง
ให้กรมประมง...เร่งเดินหน้าโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง – ล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม Jul 2021
กรมประมง...ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้ากุ้งทะเลทั้งระบบ
กรมประมง...ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้ากุ้งทะเลทั้งระบบ
คุมเข้ม!! กุ้งไทยให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ไร้สารตกค้างหนุนสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค – ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง Dec 2020
อธิบดีกรมประมง...ย้ำชัด สัตว์น้ำ
อธิบดีกรมประมง...ย้ำชัด สัตว์น้ำ
ปลอดภัยไร้โรค โควิด-19 แจงผู้บริโภคให้วางใจ...เน้นสุขอนามัยในการรับประทาน – ทั้งนี้ Dec 2020
กรมประมง จับมือ ม.แม่โจ้ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ
กรมประมง จับมือ ม.แม่โจ้ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ
ผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งของทรัพยากรบุคคลในภาคการประมง – นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า Oct 2020
กรมประมง จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาไทย 38 ล้าน 5 แสนตัว ทั่วประเทศ – โดยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กรมประมงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลาไทยทั้ง 9 ชนิด จำนวน 1,000,000 ตัว ปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร ส่วนจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศนั้น จะมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดละ 500,000 ตัว ในโอกาสอันดีนี้ กรมประมงจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและรักษาสิ่งแวดล้อม แม่น้ำลำคลอง
กรมประมง…เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน
กรมประมง…เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน
– วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล May 2020
กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน
กรมประมง...เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน
– วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล May 2020
กรมประมง...ถกทางรอด ผู้เลี้ยงกุ้ง จากพิษ “โควิด-19” ! – ด้วยเหตุนี้กรมประมงจึงได้มีการประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งจากสถานการณ์โรคCOVID-19 โดยเบื้องต้นมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องในการส่งออก ซึ่งจากเดิมจะต้องส่งสินค้ากุ้งมีชีวิตไปทางเครื่องบิน อาจเปลี่ยนเป็นส่งออกโดยรถและเปลี่ยนเป็นกุ้งแช่แข็งหรือ กุ้งต้ม นอกจากนี้
กรมประมงจัดทีมเร่งอพยพพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่เสี่ยงแล้ง
กรมประมงจัดทีมเร่งอพยพพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่เสี่ยงแล้ง
– นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ Mar 2020
รองฯ วิชาญ ลงพื้นที่จ.ระยอง เตรียมความพร้อม
รองฯ วิชาญ ลงพื้นที่จ.ระยอง เตรียมความพร้อม
จนท.ประมงรักษามาตรฐานการตรวจเครื่องมือประมง 22 ชนิด เพื่อออกใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์รอบปี 63-64 – ดร.วิชาญ Feb 2020
กรมประมงเปิดตัว... “แหล่งน้ำหนองหัวลิง
กรมประมงเปิดตัว... “แหล่งน้ำหนองหัวลิง
จ.มุกดาหาร” หลังหนุนนำร่องเข้าโครงการธนาคารผลผลิตด้านการประมงปี 63 – นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า Feb 2020
Mermaid Show กลับมาแล้ว!! กรมประมงเชิญชวนชมการแสดงเหล่านางเงือกแสนสวย
Mermaid Show กลับมาแล้ว!! กรมประมงเชิญชวนชมการแสดงเหล่านางเงือกแสนสวย
อวดลีลาใต้สายน้ำ ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง 29 ก.พ. – 1 มี.ค. 2563 นี้ – นอกจากการแสดงโชว์ของเหล่านางเงือกแล้ว Feb 2020
กรมประมง...เปิดรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวน
กรมประมง...เปิดรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวน
4 ชนิดล่าสุด เต่ามะเฟือง ฉลามวาฬ วาฬโอมูระ วาฬบรูด้า ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563 – Dec 2019
กรมประมงร่วมเยือนกรุงจาการ์ตา
กรมประมงร่วมเยือนกรุงจาการ์ตา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย – Dec 2019
กรมประมง..แจ้งเจ้าของเรือประมงพาณิชย์
กรมประมง..แจ้งเจ้าของเรือประมงพาณิชย์
ยื่นขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง สร.3 เพื่อขออนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีประมง 2563 - 2564 Dec 2019
“อธิบดีกรมประมง” นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่
“อธิบดีกรมประมง” นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่
จ.เพชรบุรี ลุยติดตามการขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน หลังออกประกาศฯ พบชาวประมงเริ่มตื่นตัวเป็นอย่างมาก Dec 2019
ช่วงต้นหนาว อุณหภูมิลดต่ำ สภาพอากาศแปรปรวน
ช่วงต้นหนาว อุณหภูมิลดต่ำ สภาพอากาศแปรปรวน
ประมงเตือน ระวัง ! ปลาป่วย – นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ระยะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทย Dec 2019
กรมประมง เข้าพบ อธิบดีกรมประมง
กรมประมง เข้าพบ อธิบดีกรมประมง
เพื่อหารือแนวทางการนำเข้าวัตถุดิบทดแทนเพื่อแปรรูปส่งออก – Oct 2019
กรมประมง พร้อมเจ้าหน้าที่กรมประมง
กรมประมง พร้อมเจ้าหน้าที่กรมประมง
ให้การต้อนรับ Mr.Steve Trent ผู้อำนวยการมูลนิธิ Environmental Justice Foundation (EJF) จากสหภาพยุโรป – Oct 2019