กรมประมง...เตรียม Kick off เปิด "Fisherman Shop" อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมกัน 77 สาขา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 25 พฤษภาคม นี้

20 May 2022

กรมประมง…เตรียมจัดงานเปิดตัวร้าน "Fisherman Shop" จุดช้อปปิ้งสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง คุณภาพดีที่การันตีด้วยความสด สะอาด ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม หนุนช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรในการกระจายผลผลิตสัตว์น้ำไปสู่ผู้บริโภค เตรียม Grand Opening สาขาบางเขน กรุงเทพมหานคร อย่างยิ่งใหญ่ และเปิดให้บริการสาขาอื่น ๆ พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ 25 พฤษภาคม 2565 นี้

กรมประมง...เตรียม Kick off เปิด "Fisherman Shop" อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมกัน 77 สาขา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  25 พฤษภาคม นี้

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ร้าน Fisherman shop เป็นร้านค้าที่กรมประมงได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นช่องทางในการกระจายผลผลิตสัตว์น้ำไปสู่ผู้บริโภค ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายผลผลิตในระยะยาว หลังประสบปัญหาในการประกอบอาชีพจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งขณะนี้กรมประมงได้กำหนดให้มีจุดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้การกระจายผลผลิตสัตว์น้ำของพี่น้องชาวประมงและเกษตรกรเป็นไปอย่างทั่วถึง และเชื่อมโยงการตลาดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงและร่วมอุดหนุนสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยกรมฯ ได้สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมควบคุมคุณภาพสินค้าจากชาวประมงและเกษตรกรที่จะนำมาจำหน่าย โดยการันตีคุณภาพด้วยตราสัญลักษณ์ "ประมงธงเขียว" ซึ่งรับประกัน ความสด สะอาด ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ทั้งนี้ กรมประมงได้เตรียมจัดงานเปิดตัวเพื่อประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman shop อย่างเป็นทางการ พร้อมกันทั้ง 77 สาขาทั่วประเทศ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นี้ ซึ่งมีศูนย์กลางการจัดงานพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ที่ Fisherman Shop @ Bang Khen ตั้งอยู่ ณ กรมประมง กรุงเทพมหานคร

สำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen มีมากมายหลายรายการทั้งประเภทแช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป อาทิ ลูกชิ้นปลา ไส้อั่วปลานิล ปลาทูต้มหวาน ปลาดุกแผ่นกรอบ ปลาดุกเส้นหวาน ปลาสลิดแดดเดียว ปลากะพงดอกเกลือ ปลาปลากุเลาเค็ม ปลาดุกร้า ข้าวเกรียบปลาสมุนไพร ปั้นสิบข้าวหอมมะลิไส้ปลา กรอบเค็มปลาเสริมแคลเซียม สาหร่ายไกแผ่นทรงเครื่อง หมึกแห้ง ปลาช่อนแดดเดียว ปลาสวายแดดเดียว เชียงปลา น้ำพริกปลาร้าสมุนไพร ปลาสวรรค์พร้อมปรุง เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงภายในร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen ได้แล้ววันนี้ ซึ่งเปิดบริการทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 07.30 - 17.30 น. และวันศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น. และจะเปิดให้บริการสาขาอื่น ๆ พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นี้

กรมประมง...เตรียม Kick off เปิด "Fisherman Shop" อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมกัน 77 สาขา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  25 พฤษภาคม นี้