อธิบดีกรมประมง เปิดร้าน Fisherman Shop @nakhonphanom ชูของดีจังหวัดนครพนม 'ลูกอ๊อด-กบแช่แข็ง' นำร่องเปิดช่องทางกระจายสินค้าสัตว์น้ำแดนอีสาน

03 May 2022

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดร้าน Fisherman Shop @ nakhonphanom ณ บริเวณหน้าสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นที่แรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม ประมงจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมประมงในจังหวัดนครพนม และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ให้การต้อนรับ

อธิบดีกรมประมง เปิดร้าน Fisherman Shop @nakhonphanom ชูของดีจังหวัดนครพนม 'ลูกอ๊อด-กบแช่แข็ง' นำร่องเปิดช่องทางกระจายสินค้าสัตว์น้ำแดนอีสาน

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้เกษตรกรและพี่น้องชาวประมงได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพ ขาดช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและกลุ่มชาวประมงเพื่อให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ซึ่งกรมประมงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ โดยได้จัดหาพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำให้เกษตรกรและกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านสามารถจำหน่ายแก่ผู้บริโภคได้โดยตรง พร้อมทั้งช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะด้านการขาย การแปรรูป การบรรจุผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์สินค้า อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้อย่างยั่งยืน ล่าสุดกรมประมงได้จัดตั้งร้าน "Fisherman Shop" เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทั้งในรูปแบบของสดและแปรรูปที่ได้รับการตรวจ และรับรองคุณภาพด้วยมาตรฐาน GAP จากกรมประมง สร้างความมั่นใจกับให้ผู้บริโภคว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ สดสะอาด โดยร้านต้นแบบคือ Fisherman Shop@Bang Khen ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่กรมประมง กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลางบางเขน)

สำหรับสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ได้จัดตั้งร้าน Fisherman Shop@Nakhonphanom ณ บริเวณหน้าสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ตำบลหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าประมงแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำคุณภาพจากเกษตรกรและชาวประมงในจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งสินค้าทุกชิ้นล้วนได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าประมงระดับพรีเมี่ยมของจังหวัดนครพนม อาทิ ลูกอ๊อดแช่แข็ง กบแช่แข็ง ปลาร้าแม่น้ำ ปลาดุกแดดเดียว น้ำพริกปลานิลกลิ่นแมงดา ก้างปลาเห็ดโคนทอดกรอบ ข้าวเกรียบหอยแมลงภู่ หอยแมลงภู่ทอดกรอบ ซอสราดปลาทอด ปลาต้มเค็มหวาน เป็นต้น โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

จากนั้น อธิบดีกรมประมงได้เยี่ยมชมและซื้อสินค้าภายในร้าน Fisherman Shop@Nakhonphanom และบูทจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมร่วมประกอบอาหารในเมนูผัดเผ็ดกบ ที่ใช้วัตถุดิบเนื้อกบและลูกอ๊อดจากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ บ้านหนองแต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GPA จากกรมประมง และเป็นสินค้าพรีเมี่ยมของจังหวัดนครพนม

อธิบดีกรมประมงกล่าวในตอนท้ายว่า นับเป็นก้าวแรกของความสำเร็จสำหรับร้าน Fisherman Shop สาขาบางเขน ที่สามารถขยายผลไปสู่ระดับภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชาวประมงของจังหวัดนครพนม และในอนาคตจะเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าประมงจากภาคอื่น ๆ มาจำหน่ายในร้านให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ถือเป็นช่องทางการเชื่อมโยงสินค้าประมงจากแต่ละพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และจะเป็นโมเดลต้นแบบสำหรับการจัดตั้งร้าน Fisherman Shop ในภาคอีสานและจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป