กรมประมง…ร่วมส่งสุขปีใหม่ 2567 มอบของขวัญแทนใจให้ประชาชน เปิดศูนย์ประมงและอควาเรี่ยมให้เข้าเยี่ยมชมฟรี !! พร้อมบริการจัดชุดกระเช้าสินค้าประมงคุณภาพจากร้าน Fisherman Shop

19 Dec 2023

กรมประมง…ร่วมส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ จัดหนัก 3 แคมเปญใหญ่ 1. มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง 2. เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 3. เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ ภายใต้โครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567"

กรมประมง…ร่วมส่งสุขปีใหม่ 2567 มอบของขวัญแทนใจให้ประชาชน เปิดศูนย์ประมงและอควาเรี่ยมให้เข้าเยี่ยมชมฟรี !! พร้อมบริการจัดชุดกระเช้าสินค้าประมงคุณภาพจากร้าน Fisherman Shop

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567" เพื่อส่งมอบของขวัญให้แก่เกษตรกร ชาวประมง และประชาชน ด้วยการเปิดศูนย์ศึกษา ศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงามของทางราชการให้ประชาชนเข้าชมฟรี พร้อมจัดตั้งจุดบริการประชาชน อาทิ จุดแวะพักรถ บริการน้ำดื่ม ฯลฯ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพในราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ชาวประมง รวมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากการประกอบอาชีพ

สำหรับในปีนี้ กรมประมงได้ร่วมสนับสนุนโครงการฯ โดยเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน 37 แห่ง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด 1 แห่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 39 แห่ง ให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการประมง การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนตัวอย่างสัตว์น้ำประจำถิ่นที่พบในจังหวัดที่จัดแสดงภายในศูนย์วิจัยฯ และกิจกรรมมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรและประชาชนเพื่อนำไปเลี้ยง จำนวน 1,000 ตัว/คน/วัน ตลอดระยะเวลาการจัดงาน นอกจากนี้ ยังได้เปิดสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (อควาเรียม) ในความดูแลของกรมประมง จำนวน 8 แห่ง ให้บริการประชาชนได้เข้าชมฟรี ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร. 0 3865 3741
  2. สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โทร. 0 5661 1309
  3. สถานแสดงพันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืดของไทยจังหวัดสตูล ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล หมู่ที่ 7 บ้านโกตา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทร. 0 7477 5455
  4. พิพิธภัณฑ์ปลาบึกจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร. 0 54431 1251
  5. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสกลนคร (สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน) ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4271 1447
  6. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3943 3216-8
  7. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภายในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3651 0520 หรือ 036-510 521
  8. ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
    ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 3441 0266 หรือ 0 3442 6220

รองอธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมประมงยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ ด้วยชุดกระเช้าประกอบด้วยสินค้า และผลิตภัณฑ์ประมงที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพของพี่น้องชาวประมงและเกษตรกร ซึ่งได้รับการการันตีด้วยตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียวจากร้าน Fisherman Shop@Bang Khen เป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวประมงในช่วงปีใหม่ โดยมี 4 ขนาดให้เลือกอุดหนุน ดังนี้ ขนาด XL ราคา 1,499 บาท ขนาด L 999 บาท ขนาด M 599 บาท ขนาด S 299 บาท ทั้งนี้ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทาง Facebook Page ร้าน Fisherman Shop @Bang Khen หรือ โทร. 0 2579 4528 ต่อ 6110 หรือสั่งซื้อหน้าร้าน Fisherman Shop @Bang Khen เลขที่ 50 กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 07.30 - 17.30 น. และวันศุกร์ เวลา 07.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับร้าน Fisherman Shop ในส่วนภูมิภาค สามารถร่วมอุดหนุนโดยการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงในแต่ละพื้นที่ได้อย่างหลากหลาย ทุกสาขาทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ หรือกลุ่มประสานงานส่วนภูมิภาค กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมประมง โทร. 0 2562 0583

นอกจากนี้ กรมประมงยังได้มอบของขวัญพิเศษให้แก่ชาวประมง ได้แก่ 1. การปรับปรุงกฎหมายลำดับรองตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 จำนวน 18 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหาประมง 2. เพิ่มวันทำการประมง 3. จดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านเพิ่มเติม เรือประมงพาณิชย์เพื่อทดแทนเรือลำเดิม และเรือประมงพาณิชย์เพื่อทำการประมงนอกน่านน้ำไทย 4. ยกเว้นค่าอากรใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน สำหรับชาวประมงพื้นบ้านเพื่อลดภาระและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และ 5. เปิดให้แรงงานต่างด้าวขอหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ได้ตลอดทั้งปี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเล

รองอธิบดีกรมประมง กล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงหวังอย่างยิ่งว่า โครงการดังกล่าวฯ จะช่วยกระตุ้นและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เกษตรกรและประชาชนได้รับประโยชน์และมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 นี้ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมศูนย์ประมงทั้ง 39 แห่ง และอควาเรี่ยม 8 แห่ง พร้อมร่วมอุดหนุนกระเช้าของขวัญจากร้าน Fisherman Shop ทั้ง 121 สาขา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยสามารถสั่งซื้อสินค้าประมงเพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 16 มกราคม 2567 นี้

กรมประมง…ร่วมส่งสุขปีใหม่ 2567 มอบของขวัญแทนใจให้ประชาชน เปิดศูนย์ประมงและอควาเรี่ยมให้เข้าเยี่ยมชมฟรี !! พร้อมบริการจัดชุดกระเช้าสินค้าประมงคุณภาพจากร้าน Fisherman Shop