องค์การอนามัยโลก ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

หลักสูตรแรกในประเทศไทย ม.มหิดล - กรมอนามัย ผลิต พยาบาลนมแม่ ให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ

๐๕ ส.ค. ๒๐๒๐ ๐๙:๓๓

กรุงเทพฯ-5 ส.ค.-มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 1 - 7 สิงหาคม ของทุกปี องค์การพันธมิตรนมแม่โลก (World Alliance for Breastfeeding Action หรือ WABA) กำหนดให้เป็น สัปดาห์นมแม่โลก ซึ่งการที่ทารกได้กินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิต และส่งเสริมพัฒนาการที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยในปี 2568