ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ | newswit

ทส. ผนึกกำลัง 3 รัฐวิสาหกิจ (อ.ส.พ.
ทส. ผนึกกำลัง 3 รัฐวิสาหกิจ (อ.ส.พ.
, อ.อ.ป. , อสส.) ลงนาม MOU ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ บัตรเดียว ... เที่ยวทุกที่ – 25 Aug
3 รัฐวิสาหกิจ ทส. (อ.อ.ป. อสส.
3 รัฐวิสาหกิจ ทส. (อ.อ.ป. อสส.
อ.ส.พ.) ร่วมหารือกำหนดแนวทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด บัตรเดียวเที่ยวทุกที่ – Mar 2023
สวพส. จับมือ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
สวพส. จับมือ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
หนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ – สำนักวิจัย และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ Apr 2022
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม นี้
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม นี้
เที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ฯ ฟรี – Aug 2020
ภาพข่าว: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ภาพข่าว: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว – Jul 2020
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รับมอบตราสัญลักษณ์ มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว – Jul 2020
“เที่ยวสวนพฤกษ์สุขใจไร้โควิด”
“เที่ยวสวนพฤกษ์สุขใจไร้โควิด”
– โดยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับตราสัญลักษณ์ SHA Jul 2020
ภาพข่าว: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ภาพข่าว: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ประจำปี 2563 – Jun 2020
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดให้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัด
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดให้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัด
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 – โดยในระหว่างวันที่ 19 – 31 พฤษภาคม 2563 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ May 2020
ภาพข่าว: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ภาพข่าว: องค์การสวนพฤกษศาสตร์
จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ – May 2020
แจ้งปิดสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์
แจ้งปิดสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์
เป็นการชั่วคราวไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย – Apr 2020
ภาพข่าว: รองปลัด ทส. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
ภาพข่าว: รองปลัด ทส. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
พร้อมนำกำลังพลหน่วยเสือไฟอุทัยธานี เข้าปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการดับไฟป่าองค์การสวนพฤกษศาสตร์ – Apr 2020
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แจ้งปิดสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดทั่วประเทศ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แจ้งปิดสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดทั่วประเทศ
14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด Mar 2020
ภาพข่าว: คณะกรรมาธิการ ทส. วุฒิสภา
ภาพข่าว: คณะกรรมาธิการ ทส. วุฒิสภา
ศึกษาดูงานการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ อ.ส.พ. – Mar 2020
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนา PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวควบคุมได้ด้วยตัวเรา – Jan 2020
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมเสวนา
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมเสวนา
หัวข้อ “สถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพของพืชบนดอยสุเทพ” – Sep 2019
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ให้แก่ผู้พิการทุพพลภาพและผู้พิการทางสายตา – Sep 2019
อ.ส.พ.จัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
อ.ส.พ.จัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก – Jun 2019
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การจัดทำฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel – Apr 2019
อ.ส.พ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อ.ส.พ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) Apr 2019
อ.ส.พ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
อ.ส.พ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี พร้อมเปิดเส้นทางประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จฯ – ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย Apr 2019
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – Mar 2019