แจ้งปิดสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นการชั่วคราวไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

23 Apr 2020

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงขอแจ้งปิดสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัด ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่  สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ จ.พิษณุโลก สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จ.ระยอง สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จ.ขอนแก่น และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จ.สุโขทัย  เป็นการชั่วคราวไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และองค์การสวนพฤกษศาสตร์จะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

แจ้งปิดสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นการชั่วคราวไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย