ภาพข่าว: องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ประจำปี 2563

05 Jun 2020

นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรองค์การฯ เข้าร่วมกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ประจำปี 2563 World Environment Day โดยมีการรณรงค์และเชิญชวนบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และนักท่องเที่ยวที่เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ร่วมบริจาคขวดน้ำดื่มพลาสติกและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อเตรียมนำไปสมทบและเข้าร่วมโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” ซึ่งจะถูกนำไปรีไซเคิลใหม่ โดยมีการให้ความรู้และจัดนิทรรศการเรื่อง การลด คัดแยกขยะ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแก่นักท่องเที่ยวที่เช้าชมสวนพฤกษศาสตร์ ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพข่าว: องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ประจำปี 2563