ภาพข่าว: องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

24 Jul 2020

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและอนุรักษ์ นายธรกร พิลัยลาภ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน และบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมทั้ง ข้าราชการทหาร กำลังพล จากกรมทหารราบที่ 7 เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกันคืนกล้วยไม้สู่ป่าธรรมชาติ จำนวน 500 ต้นและปลูกต้นไม้วงศ์น้อยหน่า 25 ชนิด จำนวน 68 ต้น อาทิ มหาพรหมราชินี ลำดวนดอย บุหรง สายหยุด ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพข่าว: องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว