ภาพข่าว: ส่งมอบกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าองค์การสวนพฤกษศาสตร์

07 Apr 2020

นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับมอบ อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภค-บริโภค จาก นายกนก ชิยางคบุตร เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ผู้แทน ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ดูแลพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โซน ตำบลแม่แรม และตำบลโป่งแยง นายสมศักดิ์ บุตรฉุย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ (น้ำตกแม่สา) พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม และ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่แรม ที่นำมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ณ หอสังเกตการณ์ไฟป่า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม

ภาพข่าว: ส่งมอบกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าองค์การสวนพฤกษศาสตร์