ภาพข่าว: คณะกรรมาธิการ ทส. วุฒิสภา ศึกษาดูงานการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ อ.ส.พ.

06 Mar 2020

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการฯ เข้าศึกษาดูงานการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) โดยมี นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายภาพรวมการดำเนินงานของ อ.ส.พ. โอกาสนี้คณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชนอกถิ่นกำเนิด ซึ่งเป็นพันธกิจที่สำคัญขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ และชมความหลากหลายทางชีวภาพในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ Canopy Walks  ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับชิมเครื่องดื่มจากดอกไม้ฤดูร้อนซึ่งมีส่วนผสมของดอกซ้อและรากชะเอม และไอศกรีมสูตรนมผสมมะเดื่อหว้าและขิง ไอศกรีมซอร์เบทสูตรมะเดื่อสายผสมสมุนไพร ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ภาพข่าว: คณะกรรมาธิการ ทส. วุฒิสภา ศึกษาดูงานการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ อ.ส.พ.