ข่าวประชาสัมพันธ์สูงวัยอย่างมีคุณภาพ | newswit

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ร่วมกับ GSK สนับสนุนเตรียมความพร้อมคนไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ – 07 Jul
ไลอ้อน เดินหน้า โครงการบริหารช่องปากผู้สูงวัยด้วย
ไลอ้อน เดินหน้า โครงการบริหารช่องปากผู้สูงวัยด้วย
Kenkobi เพื่อสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ และคุณภาพชีวิตที่ดี – สำหรับการอบรมหลักสูตรการบริหารช่องปากแบบ Kenkobi Aug 2022
สนพ.ปราจีนบุรี ดันวัยเก๋า ฝึกอาชีพผ่านระบบออนไลน์
สนพ.ปราจีนบุรี ดันวัยเก๋า ฝึกอาชีพผ่านระบบออนไลน์
– นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน Aug 2021
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดบ้าน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดบ้าน
Velasook Senior Smart Village สร้างสังคมสูงวัย อย่างมีคุณภาพ – Velasook Senior Smart Village Apr 2019
สูงวัยอย่างมีคุณภาพและคุณค่า –
สูงวัยอย่างมีคุณภาพและคุณค่า –
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในเดือนเมษายนของทุกปี จะเป็นเดือนแห่งการรณรงค์วันผู้สูงอายุและครอบครัวไทย Apr 2019
จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เดินหน้าเปิดหลักสูตร
จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เดินหน้าเปิดหลักสูตร
Grand Age Management ระดมผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศร่วมถ่ายทอดวิชาเตรียมการใช้ชีวิตสูงวัยอย่างมีคุณภาพ Aug 2018
จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เดินหน้าเปิดหลักสูตร
จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เดินหน้าเปิดหลักสูตร
Grand Age Management ระดมผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศร่วมถ่ายทอดวิชาเตรียมการใช้ชีวิตสูงวัยอย่างมีคุณภาพ Aug 2018
มูลนิธิบ้านสุทธาวาส ร่วมกับ องค์กรดูแลผู้สูงวัยชั้นนำจากออสเตรเลีย
มูลนิธิบ้านสุทธาวาส ร่วมกับ องค์กรดูแลผู้สูงวัยชั้นนำจากออสเตรเลีย
จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ Active Ageing : Learning from Our Friends มุ่งนำร่องแนวทางทุกมิติ Sep 2017
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
เตรียมรับมือเมื่อไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พร้อมหาแนวทางผลักดันเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน – Jun 2017
สวยสตรองสมวัยสไตล์ “ดี้ – เปิ้ล
สวยสตรองสมวัยสไตล์ “ดี้ – เปิ้ล
– ท็อป” ในงาน “พาราไดซ์ พาร์ค สูงวัยอย่างมีคุณภาพ” – แค่เริ่มงานเหล่าบรรดาส.ว. (สูงวัย) Apr 2017
รมว.พม. แนะสูงวัยอย่างมีคุณภาพ “เข้มไม่เครียด” พร้อมจับมือ รพ.ตำรวจ นำร่องโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “ผู้สูงวัย ใส่ใจ สุขภาพ” ก่อนขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศ – พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ(ผส.) ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ จัดโครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "ผู้สูงวัย ใส่ใจ สุขภาพ" ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง