"ไลอ้อน" เดินหน้า "โครงการบริหารช่องปากผู้สูงวัยด้วย Kenkobi" เพื่อสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ และคุณภาพชีวิตที่ดี

16 Aug 2022

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้า 'โครงการบริหารช่องปากผู้สูงวัยด้วย Kenkobi' (ปากสวยสุขภาพดี) โดยร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ชุมชนทุ่งกราด (เทศบาลแหลมฉบัง) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่ออบรมหลักสูตรการบริหารช่องปากแบบ Kenkobi พร้อมแนะนำวิธีการการดูแลสุขภาพภายในช่องปากให้กับผู้สูงวัย

"ไลอ้อน" เดินหน้า "โครงการบริหารช่องปากผู้สูงวัยด้วย Kenkobi" เพื่อสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ และคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับการอบรมหลักสูตรการบริหารช่องปากแบบ Kenkobi ที่วิจัยหลักสูตรโดย Dr.Noriko Takei เป็นวิธีการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณช่องปาก ช่วยในการฝึกเคี้ยวอาหาร การฝึกกล้ามเนื้อใช้กลืน กระตุ้นต่อมน้ำลาย และกระตุ้นสมอง โดยต้องทำควบคู่กับการรักษาสุขอนามัยช่องปาก เพื่อป้องกันโรคฟันผุ โรคเหงือก กลิ่นปาก และโรคปอดอักเสบจากการสำลัก หากผู้สูงอายุหมั่นบริหารช่องปากแบบ Kenkobi อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการอบรมและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาพช่องปากดีขึ้น ลดปัญหาอาหารหล่นจากปาก อาการคอแห้งลดลง การบดเคี้ยวและการกลืนดีขึ้น การสำลักอาหารลดลง นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมด้านบุคลิกภาพทำให้ออกเสียงพูดได้ชัด สร้างความมั่นใจในการยิ้ม หัวเราะเมื่อเข้าสังคม เสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โครงการบริหารช่องปากผู้สูงวัยด้วย Kenkobi ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยประสานความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นผู้นำในการเผยแพร่ความรู้การบริหารช่องปากแบบ Kenkobi

โดยในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงพร้อมที่จะเดินหน้า โครงการสู่ชุมชนรอบบริษัท อาทิ โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา โรงเรียนผู้สูงอายุบางบัวทอง โรงเรียนผู้สูงอายุไร่หนึ่ง อ.ศรีราชา และโรงเรียนผู้สูงอายุชากยายจีน อ.ศรีราชา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ 'โครงการส่งเสริมป้องกันสุขอนามัยในช่องปาก' ที่บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรค ลดการพึ่งยา ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และช่วยลดภาระของรัฐบาล

สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการได้ที่ https://www.lion.co.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 294 0191

"ไลอ้อน" เดินหน้า "โครงการบริหารช่องปากผู้สูงวัยด้วย Kenkobi" เพื่อสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ และคุณภาพชีวิตที่ดี