คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ GSK สนับสนุนเตรียมความพร้อมคนไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

07 Jul 2023

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล (กลาง) คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย รัตนสุวรรณ (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ประชุมร่วมกับ นายวิริยะ จงไพศาล (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) เพื่อประกาศร่วมเป็นภาคีดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน ให้ความรู้ที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยมี แพทย์หญิงบุษกร มหรรฆานุเคราะห์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนางโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) ร่วมขับเคลื่อนโครงการร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็ว ๆ นี้

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ GSK สนับสนุนเตรียมความพร้อมคนไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ