ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันแบลคมอร์ส | newswit

สถาบันแบลคมอร์สยกระดับความรู้เภสัชกร
สถาบันแบลคมอร์สยกระดับความรู้เภสัชกร
– บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวาภก.กรกฎ ทิพย์รัตน์ รองประธานชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ภก.พลแก้ววัชระชัยสุรพล 29 Mar
สถาบันแบลคมอร์ส จัดอบรมหลักสูตร
สถาบันแบลคมอร์ส จัดอบรมหลักสูตร
CMEd ให้กับเภสัชกรประจำร้านบู๊ทส์ – บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวาคุณธนพล เบญญารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท แบลคมอร์ส 15 Feb
สถาบันแบลคมอร์สร่วมงานเสวนาระดับชาติ
สถาบันแบลคมอร์สร่วมงานเสวนาระดับชาติ
– บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวารศ.ดร.เนติ วระนุช อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 07 Oct
ความเครียดเรื้อรังภัยร้ายต่อสุขภาพระยะยาว
ความเครียดเรื้อรังภัยร้ายต่อสุขภาพระยะยาว
ผู้เชี่ยวชาญแนะสารอาหารช่วยปรับสมดุลสุขภาวะจิตได้ – สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย Jun 2022
จัดการอบรม Masterclass หลักสูตร
จัดการอบรม Masterclass หลักสูตร
Complementary Medicines Education (CMEd) – Jun 2019
สถาบันแบลคมอร์สเปิดหลักสูตร CMEd
สถาบันแบลคมอร์สเปิดหลักสูตร CMEd
นายกสมาคมฯ ชี้เภสัชกรยุคใหม่ต้องมีความรู้รอบด้านนอกเหนือจากยา – ในปีนี้เพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวกับ complementary Oct 2018