สถาบันแบลคมอร์สเปิดหลักสูตร CMEd

17 Oct 2018
สถาบันแบลคมอร์ส (Blackmores Institute) ขอเชิญเภสัชกรหรือบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Complementary Medicines Education (CMEd) หลักสูตรการอบรมแบบเต็มรูปแบบที่พัฒนาโดยสถาบันฯ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ผสมผสานที่นำไปใช้เสริมหรือใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ในเรื่องวิตามิน เกลือแร่ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร่วมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาวิเคราะห์ผู้ป่วยและให้คำปรึกษาในการรักษาเสริมควบคู่กับการใช้ยา หลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ขั้นพื้นฐาน กลางและสูง เป็นการเรียนผ่านทางออนไลน์ (Online Modules) 7 บทเรียน อาทิ Introduction to Complementary Medicine, Vitamins in Health and Disease, Safety of Complementary Medicines เป็นต้น หลังจากนั้นจะเป็นการเข้าอบรมในชั้นเรียน (Masterclass) ด้วยรูปแบบพิเศษโดยการใช้กรณีศึกษา และองค์ความรู้ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ ซึ่งเภสัชกรที่ผ่านในระดับ Masterclass สามารถสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ หรือ CPE ได้ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ www.blackmoresinstitule.org สอบถามรายเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือ ติดต่อแผนก education สถาบันแบลคมอร์ส โทร 02-2037900
สถาบันแบลคมอร์สเปิดหลักสูตร CMEd
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit