สถาบันแบลคมอร์ส จัดอบรมหลักสูตร CMEd ให้กับเภสัชกรประจำร้านบู๊ทส์

15 Feb 2023

คุณผุสดี สุจิตจร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด และดร.ภญ.อโนมา เจริญทรัพย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการด้านการศึกษา สถาบันแบลคมอร์ส ร่วมกับ ภญ.สิริภัทร์ บวรศักดิ์อนันต์ (ที่ 3 จากขวา) Head of Healthcare Commercial บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร  Complementary Medicines Education (CMEd) โภชนเภสัชภัณฑ์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แบบผสมผสาน ให้กับเภสัชกรประจำร้านบู๊ทส์ 100% เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นศักยภาพเภสัชกรทุกสาขา จบหลักสูตร CMEd ปรึกษาได้ มั่นใจและปลอดภัย โดยมี คุณธนพล เบญญารัตน์ ภก.ยศนันตวิต ทุนคำกอบพึ่งตน และภก.สรายุทธ เจียรสุขนิตย์ ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ ณ ร้านบู๊ทส์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สถาบันแบลคมอร์ส จัดอบรมหลักสูตร CMEd ให้กับเภสัชกรประจำร้านบู๊ทส์

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  1. คุณธนพล เบญญารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด
  2. ดร.ภญ.อโนมา เจริญทรัพย์ ผู้จัดการด้านการศึกษา สถาบันแบลคมอร์ส
  3. คุณผุสดี สุจิตจร ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด
  4. ภญ.สิริภัทร์ บวรศักดิ์อนันต์ Head of Healthcare Commercial บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
  5. ภก.ยศนันตวิต ทุนคำกอบพึ่งตน Healthcare Director & Acting Head of Retail Operations, Commercial-Healthcare บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
  6. ภก.สรายุทธ เจียรสุขนิตย์ เภสัชกรประจำร้านบู๊ทส์

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit