สถาบันแบลคมอร์สยกระดับความรู้เภสัชกร

29 Mar 2023

ดร.ภญ.อโนมา เจริญทรัพย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการด้านการศึกษา สถาบันแบลคมอร์ส ประเทศไทยร่วมถ่ายภาพกับรศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล(ที่ 2 จากขวา) คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภก.พลแก้ว วัชระชัยสุรพล (ที่ 2 จากซ้าย)  ประธานชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร"(Complementary Medicines Research Update and Application) จัดโดยสถาบันแบลคมอร์ส ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และชมรมเภสัชกรเชียงใหม่ และเครือข่าย 5 สถาบัน โดยมี ภก.ณัฏฐวัฒน์ จินดามณีศิริกุล รองประธานชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่และประธานฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาต่อเนื่อง (CPE) และ ภก.กรกฎ ทิพย์รัตน์ รองประธานชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่  ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

สถาบันแบลคมอร์สยกระดับความรู้เภสัชกร

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  1. ภก.กรกฎ ทิพย์รัตน์ รองประธานชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่
  2. ภก.พลแก้ววัชระชัยสุรพล ประธานชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่
  3. ดร.ภญ.อโนมา เจริญทรัพย์ ผู้จัดการด้านการศึกษา สถาบันแบลคมอร์ส ประเทศไทย
  4. รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. ภก.ณัฏฐวัฒน์ จินดามณีศิริกุล รองประธานชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่และประธานฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาต่อเนื่อง (CPE)