จัดการอบรม Masterclass หลักสูตร Complementary Medicines Education (CMEd)

04 Jun 2019
ดร.ภญ. อโนมา เจริญทรัพย์ ผู้จัดการด้านการศึกษา สถาบันแบลคมอร์ส ประเทศไทย จัดการอบรม Masterclass หลักสูตร Complementary Medicines Education (CMEd) ให้กับเภสัชกร เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิตามิน เกลือแร่ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร่วมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการให้คำปรึกษาผู้ป่วยในการรักษาเสริมควบคู่กับการใช้ยา หรือการให้คำแนะนำบุคคลทั่วไปที่ต้องการดูแลสุขภาพ ซึ่งเภสัชกรที่ผ่านการอบรม Masterclass สามารถสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ หรือ CPE ได้ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท และวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
จัดการอบรม Masterclass หลักสูตร Complementary Medicines Education (CMEd)