สถาบันแบลคมอร์สร่วมงานเสวนาระดับชาติ

07 Oct 2022

ดร.ภญ.อโนมา เจริญทรัพย์ (ที่ 2จากซ้าย) ผู้จัดการด้านการศึกษา สถาบันแบลคมอร์ส ประเทศไทย  ร่วมถ่ายภาพกับ นายอภิเดช ไม้หนองกอย (ที่ 3จากซ้าย) ผู้จัดการสำนักงานโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) ในโอกาสเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ Functional Ingredients : Thailand Opportunity ในงาน TechnoMart 2022 จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี รศ.ดร.เนติ วระนุช รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

สถาบันแบลคมอร์สร่วมงานเสวนาระดับชาติ

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  1. รศ.ดร.เนติ วระนุช อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
  2. ดร.ภญ.อโนมา เจริญทรัพย์ ผู้จัดการด้านการศึกษา สถาบันแบลคมอร์ส ประเทศไทย
  3. นายอภิเดช ไม้หนองกอย ผู้จัดการสำนักงานโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.)
  4. รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ม.นเรศวร
  5. ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
  6. ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น