สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

TK Park ขอเชิญผู้สนใจร่วมเรียนรู้ศิลปะการเล่านิทานแบบคามิชิไบแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น ในกิจกรรมออนไลนThe Art of Kamishibai เล่าศิลป์ คามิชิไบ โครงการร่วมทุนระหว่างสถาบันอุทยานการเรียนรู้และ The Japan Foundation, Bangkok โดยครั้งนี้จะเป็นการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรรับเชิญ คุณโนซากะ เอสึโกะ และ คุณนากามูตะ ริสึโกะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้าน

เล่าศิลป์ คามิชิไบ

๑๘ ม.ค. ๒๕๖๔ ๑๐:๓๙
กรุงเทพฯ-13 เม.ย.-TK park สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park เชิญชวนประชาชนคนไทยส่งต่อความประทับใจกับหนังสือเล่มโปรดผ่านกิจกรรม ReadFromHome (RFH) อยู่บ้านก็อ่านได้ พร้อมร่วม Challenge สู้วิกฤติการระบาดของไวรัส Covid-19 ไปพร้อมกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้คนไทยต้องเก็บตัวและใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากขึ้น การอ่านจึงถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ดี สถาบันอุทยานการเรี

TK Park เชิญร่วมกิจกรรม ReadFromHome (RFH)

๑๓ เม.ย. ๒๐๒๐ ๑๕:๔๙