TK Park ขอเชิญร่วมงานเสวนาและเปิดตัวสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Data Storytelling ชุด "LOOK AROUND THE SHELF"

15 Jan 2024

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park เชิญร่วมงานเสวนาและเปิดตัวสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Data Storytelling ชุด "LOOK AROUND THE SHELF" ที่นำเสนอเรื่องราวของอุตสาหกรรมหนังสือ ผ่านการเรียงร้อยข้อมูลแล้วบอกเล่าด้วยอินโฟกราฟิก

TK Park ขอเชิญร่วมงานเสวนาและเปิดตัวสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Data Storytelling ชุด "LOOK AROUND THE SHELF"

ฟัง! เสวนาหัวข้อ"LOOK AROUND THE SHELF: มองรอบด้าน หนังสือและการอ่าน" ร่วมกันวิเคราะห์อุปสรรคและมองถึงอนาคตอุตสาหกรรมหนังสือไทยไปกับวิทยากรผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์ - จรัญ หอมเทียนทอง กรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ (ด้านหนังสือ) อดีตนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และ ดร.สุธิดา วิมุตติโกศล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 12.30 น. - 16.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ผู้สนใจ ลงทะเบียนด่วน! ที่ https://bit.ly/Register-LookAroundTheShelf หรือรับชมได้ทาง Facebook Live อุทยานการเรียนรู้ TK Park และ The KOMMON เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: ปัทมา เจริญกรกิจ ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้ โทรศัพท์ 0 2264 5963-5 ต่อ 113 หรือ inbox เพจ The KOMMON

TK Park ขอเชิญร่วมงานเสวนาและเปิดตัวสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Data Storytelling ชุด "LOOK AROUND THE SHELF"