เชิดชูมนุษย์เอ๊ะ กับรางวัล "เอ๊ะ? Awards by TK Park"

18 Sep 2023

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) มอบรางวัล "เอ๊ะ? Awards by TK Park" ให้กับบุคคลต้นแบบมนุษย์เอ๊ะ ที่ใช้ความสงสัยและพลังของความรู้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสังคม ได้แก่ คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ (ลำดับที่ 3 จากซ้าย), คุณฐปนีย์ เอียดศรีไชย (ลำดับที่ 5 จากซ้าย), ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล (ลำดับที่ 6 จากซ้าย) เป็นต้น ในพิธีเปิดงานเทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ "Learning Fest Bangkok 2023" ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์

เชิดชูมนุษย์เอ๊ะ กับรางวัล "เอ๊ะ? Awards by TK Park"