TK Park จัดสัมมนาเครือข่ายอบอุ่น สู่การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ ปี 2566

25 Jul 2023

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช  ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ให้เกียรติร่วมบรรยายงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายสู่เป้าหมายเดียวกัน" ปี 2566 ในหัวข้อ The Power of Curiosity การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพคนให้มีคุณภาพ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมไทย และสร้างคุณค่าใหม่ให้กับสังคมโลก โดยมี นายอิสระ โพธิจันทร์  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่าย พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานอุทยานการเรียนรู้และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ทั่วประเทศร่วมงาน ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

TK Park จัดสัมมนาเครือข่ายอบอุ่น สู่การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ ปี 2566

TK Park จัดสัมมนาเครือข่ายอบอุ่น สู่การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ ปี 2566