TK Park สุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการแล้ววันนี้

26 Jan 2023

นายปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมงานเปิดอุทยานการเรียนรู้สุราษฎร์ธานีพื้นที่การอ่านและการเรียนรู้แห่งใหม่ภายใต้ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี และสถาบันอุทยานการเรียนรู้ พร้อมส่งมอบหนังสือภาพสร้างสรรค์ชุดสื่อสาระท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้อ่านเรื่องราวจากท้องถิ่นและเอกลักษณ์เพื่อสร้างความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมี นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ อุทยานการเรียนรู้สุราษฎร์ธานี สวนสาธารณะเกาะลำพู ริมแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

TK Park สุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการแล้ววันนี้