เดินหน้าเมืองแห่งการเรียนรู้ TK Park พะเยา พร้อมให้บริการแล้ววันนี้

12 Apr 2023

นายปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และ นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของ "TK Park Phayao" ห้องสมุดมีชีวิตแห่งแรกในจังหวัดพะเยา เพื่อสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสท ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ อุทยานการเรียนรู้พะเยา ริมกว๊านพะเยา

เดินหน้าเมืองแห่งการเรียนรู้ TK Park พะเยา พร้อมให้บริการแล้ววันนี้