ข่าวประชาสัมพันธ์วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน | newswit

131 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เชิดชูเสาหลักแห่งแผ่นดิน
131 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เชิดชูเสาหลักแห่งแผ่นดิน
นักปกครองท้องที่ผู้เป็นด่านหน้าในการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน – ในวันที่ 10 สิงหาคม 2435 04 Aug
'มหาดไทย' มอบ 266 รางวัลกำนัน
'มหาดไทย' มอบ 266 รางวัลกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม – โดยได้มีการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในการดูแลพี่น้องประชาชน Sep 2022
กระทรวงมหาดไทย มอบ 266 รางวัลกำนัน
กระทรวงมหาดไทย มอบ 266 รางวัลกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ในโอกาสครบรอบ 130 ปี สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน – กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้วันที่ 10 Sep 2022
ฉลอง 13 ทศวรรษ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ฉลอง 13 ทศวรรษ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
– โดยในปีนี้ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ Sep 2022
13 ทศวรรษ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
13 ทศวรรษ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
– เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ทศวรรษ หรือ 130 ปี ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน Sep 2022
กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อดำเนินภารกิจสู้ภัยโรคโควิด-19 อำเภอบางสะพาน – Aug 2021
ชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน
ชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน
มอบเงินสนับสนุนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน – โดยในปีนี้ชมรมกำนันผู้ใหญบ้าน จัดสรรงบประมาณที่ได้รับมอบให้อำเภอบางสะพาน Aug 2021
10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
อีกหนึ่งด่านหน้าของสังคมไทย กระทรวงมหาดไทย มอบ 264 รางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 – มเนื่องในวันที่ 10 Aug 2021
10 สิงหาคม 2564 'วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน'
10 สิงหาคม 2564 'วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน'
– เนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" กระทรวงมหาดไทย ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ Aug 2021
ภาพข่าว: NPS มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน
ภาพข่าว: NPS มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน
เนื่องใน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 – Aug 2020
ครบรอบ 128 ปี “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ครบรอบ 128 ปี “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ประจำปี 2563 มอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม แบบวิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19 – ทั้งนี้วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี Aug 2020
ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุน
ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุน
“วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” อ.บางสะพาน ประจำปี 2563 – Aug 2020
10 สิงหาคม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”
10 สิงหาคม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”
– กระทรวงมหาดไทย ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข Aug 2020
ภาพข่าว: เฮงลิสซิ่ง สนับสนุนน้ำดื่ม
ภาพข่าว: เฮงลิสซิ่ง สนับสนุนน้ำดื่ม
“วันกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งชาติ” จังหวัดเชียงใหม่ – Aug 2019
ภาพข่าว: กระทรวงมหาดไทย จัดงาน
ภาพข่าว: กระทรวงมหาดไทย จัดงาน
“วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2561 – นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และกำนันผู้ใหญ่บ้านจากทั่วประเทศ Aug 2018
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานในพิธี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน – เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 126 Aug 2018
ภาพข่าว: SVL Group สนับสนุนอำเภอบางสะพานจัดงาน
ภาพข่าว: SVL Group สนับสนุนอำเภอบางสะพานจัดงาน
“วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปี 2561” – ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี Aug 2018
กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”
กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”
ประจำปี 2561 พร้อมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง – วันที่ 10 Aug 2018
กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”
กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”
ประจำปี ๒๕๖๑ – กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่๑๐ สิงหาคมของทุกปีเป็น"วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" Aug 2018
วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2561 –
วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2561 –
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ ๑๐ สิงหาคมของทุกปีเป็น"วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" Aug 2018
ภาพข่าว: SVL Group มอบเงินสนับสนุน
ภาพข่าว: SVL Group มอบเงินสนับสนุน
“วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2560 – Aug 2017
ภาพข่าว: มอบของรางวัล “งานวันกำนัน
ภาพข่าว: มอบของรางวัล “งานวันกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน” อำเภอเมืองชลบุรี – Oct 2014
ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม – พิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2557 นี้มีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับคัดเลือกเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 306 คน ประกอบด้วย กำนันยอดเยี่ยม จำนวน 155 คน เป็นชาย 140 คน หญิง 15 คน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 151 คน เป็นชาย 123 คน หญิง 28 คน ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกำนันยอดเยี่ยม เป็นครั้งที่ 7 จำนวน 1 คน คือ กำนันมนเทียร แตปูซู
10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน วันแห่งพ่อบ้านของประชาชน – เนื่องในโอกาสที่ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่ 10 สิงหาคม 2557 กรม การปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดให้มี “พิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2557” ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิดชูเกียรติกำนันและผู้ใหญ่บ้านจากทั่วประเทศ ที่ได้เสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ
ภาพข่าว: ซีเกทสนับสนุนของรางวัลในงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2550 – กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--Sir (Thailand) นางสาวขวัญจิต สุดสวัสดิ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด(ขวา) มอบของชำร่วย เพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัลในงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2550 โดยมีนายคันชล ผ่องใส ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง 7 อำเภอสูงเนิน (ซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทซีเกท
มท.เชิญรับฟังพระสังฆราโชวาท และสารจาก รมว.มท.เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน – กรุงเทพ--7 ส.ค.--มท. กระทรวงมหาดไทย เชิญรับฟังพระสังฆราโชวาท และสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 10 สิงหาคม 2540 ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 11 หลังข่าว 20.00 น. นายสวัสดิ์ ส่งสัมพันธ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แถลงว่า เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงขอให้จังหวัด และกรุงเทพมหานคร