ชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน มอบเงินสนับสนุนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

20 Aug 2021

นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ในฐานะประธานชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน และผู้แทนคณะกรรมการชมรมฯ มอบเงินสนับสนุนให้ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 50,000 บาท โดยมีนายสมหมาย ปานทอง อุปนายกฯสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ และนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพานให้เกียรติร่วมรับมอบ ณ ที่ทำการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชมรมผู้ประกอบการขนส่งบางสะพาน มอบเงินสนับสนุนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

โดยในปีนี้ชมรมกำนันผู้ใหญบ้าน จัดสรรงบประมาณที่ได้รับมอบให้อำเภอบางสะพาน เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation ) และงานแก้ไขปัญหาโควิด -19 ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดปัจจุบัน โดยทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ผู้นำชุมชน และเอกชน ได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อหาหนทางช่วยกันบรรเทาวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในท้องที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ