ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าเรือประจวบ | newswit

ท่าเรือประจวบ สนับสนุนเครื่องดื่ม
ท่าเรือประจวบ สนับสนุนเครื่องดื่ม
4 จุดตรวจพื้นที่บางสะพาน – ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันหยุดยาวและเป็นช่วงที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเพ 09 Apr
PPC สนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง
PPC สนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง
ปลูกป่า ปล่อยปู – ในการนี้นางสาวปภาดา ธนบวรบัณฑิตย์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ และนายภัทร์ พุ่มหรดี 01 Apr
ท่าเรือประจวบ มอบทุนการศึกษาเพื่อบุตรของข้าราชการและพนักงานราชการทัพเรือภาคที่
ท่าเรือประจวบ มอบทุนการศึกษาเพื่อบุตรของข้าราชการและพนักงานราชการทัพเรือภาคที่
1 – นางสาวศรันยา อรุณธนาวุฒิ ส่วนงานรัฐกิจสัมพันธ์ ตัวแทนบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC 08 Mar
ท่าเรือประจวบ สนับสนุนสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ท่าเรือประจวบ สนับสนุนสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
2567 – ทั้งนี้ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ พีพีซี ผู้ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหล็กสหว 15 Jan
ท่าเรือประจวบ สนับสนุนกลุ่มชาวประมงบางสะพาน
ท่าเรือประจวบ สนับสนุนกลุ่มชาวประมงบางสะพาน
ร่วมโครงการน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตัก – ทั้งนี้ นายสินาทร โอ่เอี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน 12 Jan
ท่าเรือประจวบ ร่วมงานบูธ TMOX2023
ท่าเรือประจวบ ร่วมงานบูธ TMOX2023
โชว์ศักยภาพ – นายจิร โชตินุชิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC 20 Oct
ท่าเรือประจวบ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา
ท่าเรือประจวบ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา
– บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC ผู้ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมมือกับ 14 Sep
ท่าเรือประจวบ อบรมป้องกันอัคคีภัย
ท่าเรือประจวบ อบรมป้องกันอัคคีภัย
ฝึกซ้อมแผนดับเพลิง และฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ – ทั้งนี้เพื่อลดความความสูญเสียจากเหตุการณ์อัคคีภัย 31 Aug
'ท่าเรือประจวบ' ปิดฉากความสำเร็จงาน
'ท่าเรือประจวบ' ปิดฉากความสำเร็จงาน
'TilogLogisTiX2023' เปิดตัวพบลูกค้าต่อยอดธุรกิจใหม่ – นายจิร โชตินุชิต กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยถึงผลการจัดงาน 21 Aug
ขอเรียนเชิญ...เยี่ยมชมบูธ PRACHUAP
ขอเรียนเชิญ...เยี่ยมชมบูธ PRACHUAP
PORT ได้ที่งาน TILOG-LogistiX 2023 – "ท่าเรือประจวบ" โชว์ศักยภาพ 07 Aug
ท่าเรือประจวบ จัดอบรม Port Operations
ท่าเรือประจวบ จัดอบรม Port Operations
& Port Performance – นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท 26 Jul
ท่าเรือประจวบ ร่วมพัฒนาพื้นที่สร้างสามัคคีคนในชาติ
ท่าเรือประจวบ ร่วมพัฒนาพื้นที่สร้างสามัคคีคนในชาติ
– นาวาเอก อโศก ศรีสวัสดิ์ รองเสนธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี 05 Jul
ท่าเรือประจวบ ยกพลขึ้นบกดูสายงานธุรกิจท่าเรือแบบ
ท่าเรือประจวบ ยกพลขึ้นบกดูสายงานธุรกิจท่าเรือแบบ
Port Sight Seeing – นายจิร โชตินุชิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด นำคณะผู้บริหาร 28 Jun
ท่าเรือประจวบ รับใบประกาศคุณประโยชน์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลฯ
ท่าเรือประจวบ รับใบประกาศคุณประโยชน์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลฯ
– ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี 09 Jun
ท่าเรือประจวบ จัดอบรม Introduction
ท่าเรือประจวบ จัดอบรม Introduction
to Feeder Operations – นายจิร โชตินุชิต กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร 29 May
ท่าเรือประจวบ จัดงาน Town Hall
ท่าเรือประจวบ จัดงาน Town Hall
Meeting - หนึ่งเสียงเป็นพลัง ขับเคลื่อนองค์กร – กิจกรรม Town Hall Meeting #2 ในครั้งนี้เป็นลักษณะเปลี่ยนความคิด 26 May
ท่าเรือประจวบหนุนภารกิจปฏิบัติการทางทะเล
ท่าเรือประจวบหนุนภารกิจปฏิบัติการทางทะเล
– พล.ต.ต.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ เป็นประธานพิธีรับมอบเครื่องหมายนักปฏิบัติการใต้น้ำ 26 May
กรรมการบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
กรรมการบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
เยี่ยมชมท่าเทียบเรือ – Mar 2023
ท่าเรือประจวบ ซ้อมทุ่นกักน้ำมันตอกย้ำความปลอดภัย
ท่าเรือประจวบ ซ้อมทุ่นกักน้ำมันตอกย้ำความปลอดภัย
– นายพิทูล กองเลข หัวหน้าแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท Mar 2023
ท่าเรือประจวบ ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์
ท่าเรือประจวบ ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์
– บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ พีพีซี ผู้ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา Mar 2023
ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบโล่เกียรติคุณ
ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบโล่เกียรติคุณ
และเครื่องหมายสหัทยานาวี ให้กับ ท่าเรือประจวบ – พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ Mar 2023
ท่าเรือประจวบ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ
ท่าเรือประจวบ ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ
31 ปี – พลเรือโทพิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 Mar 2023
ท่าเรือประจวบ จัดอบรมปฐมพยาบาลให้ชุมชน
ท่าเรือประจวบ จัดอบรมปฐมพยาบาลให้ชุมชน
– บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC ผู้ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา Mar 2023
ท่าเรือประจวบ รับการตรวจประเมินต่ออายุใบรับรองจากภายนอก
ท่าเรือประจวบ รับการตรวจประเมินต่ออายุใบรับรองจากภายนอก
– นางสาวธิดารัตน์ ทองพิมพ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารระบบ (QESMR) บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC Mar 2023
ท่าเรือประจวบ รับมอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเล
ท่าเรือประจวบ รับมอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเล
– พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะ Mar 2023
ท่าเรือประจวบ มอบเสื้อชูชีพ สนับสนุนเจ้าท่าภูมิภาคประจวบคีรีขันธ์
ท่าเรือประจวบ มอบเสื้อชูชีพ สนับสนุนเจ้าท่าภูมิภาคประจวบคีรีขันธ์
– นายธนาวุฒื ธนะไชย หัวหน้าแผนกบริการท่าและตรวจสอบสินค้า บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด มอบเสื้อชูชีพ จำนวน 50 ตัว Feb 2023
Town Hall Meeting กิจกรรมสำคัญเพื่อสร้างทีมเวิร์กรอบแรกแห่งปี
Town Hall Meeting กิจกรรมสำคัญเพื่อสร้างทีมเวิร์กรอบแรกแห่งปี
2566 – ทีมผู้บริหารของ "ท่าเรือประจวบ" ยังได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทุกคน Feb 2023