ข่าวประชาสัมพันธ์ซีแอนด์จี | newswit

บริษัท ซีแอนด์จี ฯ จัดกิจกรรมส่งมอบความสุข
บริษัท ซีแอนด์จี ฯ จัดกิจกรรมส่งมอบความสุข
ชุมชน เครือข่าย ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม – โดยมี นายนพดล พฤกษะวัน 29 Jan
ซีแอนด์จี คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous
ซีแอนด์จี คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous
Award 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำมาตรฐานดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน – 19 Sep
บริษัท ซีแอนด์จีฯ มอบเครื่องออกกำลังกายให้กับสถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู
บริษัท ซีแอนด์จีฯ มอบเครื่องออกกำลังกายให้กับสถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู
เขตหนองแขม – เพื่อเป็นประโยชน์แก่การออกกำลังกายที่หลากหลาย 04 Aug
บริษัท ซีแอนด์จีฯ รับประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านสุขภาวะองค์กร
บริษัท ซีแอนด์จีฯ รับประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านสุขภาวะองค์กร
– ทั้งนี้ บริษัท ซีแอนด์จีฯได้ให้ความสำคัญกับการมีสุขภาวะที่ดีของพนักงานทุกคนในองค์กรโดยได้กำหนดนโยบายในการจัดการค 12 May
ซีแอนด์จี โชว์ความเป็นเลิศ คว้ารางวัล
ซีแอนด์จี โชว์ความเป็นเลิศ คว้ารางวัล
การจัดการพื้นที่สีเขียวระดับดีเยี่ยม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม – ระดับดีเยี่ยม โดยมีนายรัฐพล ชัยวุฒิธร 09 Mar
บริษัท ซีแอนด์จีฯ มอบถังขยะให้
บริษัท ซีแอนด์จีฯ มอบถังขยะให้
สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม จ.นครปฐม – Jan 2023
มูลนิธิรักกัน เราทำได้ รับมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
มูลนิธิรักกัน เราทำได้ รับมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
– ในการนี้ มูลนิธิ รักกัน เราทำได้  ได้สนับสนุนเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ Dec 2022
ซีแอนด์จี คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous
ซีแอนด์จี คว้ารางวัล CSR-DIW Continuous
Award 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำมาตรฐานดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน – Aug 2022
บริษัท ซีแอนด์จี ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
บริษัท ซีแอนด์จี ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง – นอกจากนี้ นาย เหอ  Aug 2022
มูลนิธิรักกัน เราทำได้ มอบทุนสนับสนุนปรับปรุงห้องผู้ป่วยวิกฤติ
มูลนิธิรักกัน เราทำได้ มอบทุนสนับสนุนปรับปรุงห้องผู้ป่วยวิกฤติ
รพ.ราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร – ทั้งนี้ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) Aug 2022
ซีแอนด์จี ร่วมปรับปรุงลานกีฬาและศูนย์สร้างสุขทุกวัย
ซีแอนด์จี ร่วมปรับปรุงลานกีฬาและศูนย์สร้างสุขทุกวัย
ชุมชนเขตหนองแขม – โดย นายนพดล พฤกษะวัน ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น May 2022
ซีแอนด์จีฯเปิดบ้านต้อนรับกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค
ซีแอนด์จีฯเปิดบ้านต้อนรับกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค
สภาผู้แทนราษฎร – คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร Jan 2022
ซีแอนด์จีฯร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ซีแอนด์จีฯร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ร่วมกับ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหนองแขม และประชาชนในชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม – Dec 2021
ซีแอนด์จี รับประกาศเกียรติคุณ
ซีแอนด์จี รับประกาศเกียรติคุณ
องค์กรทำประโยชน์ให้กรุงเทพมหานคร – Dec 2021
รางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว –
รางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว –
โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) Dec 2021
ซีแอนด์จี ฯ รับรางวัล CSR-DIW
ซีแอนด์จี ฯ รับรางวัล CSR-DIW
Continuous Award 2021 – นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น Nov 2021
C&G รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่
C&G รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่
4 ประจำปี 2564 – โดยในส่วนของระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) Oct 2021
ซีแอนด์จี รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ซีแอนด์จี รับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ระดับประเทศ (เกียรติบัตร ระดับทองแดง ปีที่ 2) ประจำปี 2564 – Sep 2021
ซีแอนด์จี และบริษัทในเครือ บริจาคเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค
ซีแอนด์จี และบริษัทในเครือ บริจาคเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค
อุปกรณ์การแพทย์ ช่วย โควิด-19 รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท – นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซีแอนด์จีฯ Aug 2021
ซีแอนด์จี ฯ รับรางวัล CSR-DIW
ซีแอนด์จี ฯ รับรางวัล CSR-DIW
AWARD 2020 – บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด Nov 2020
C&G คว้ารางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ
C&G คว้ารางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ
กระทรวงแรงงาน – ในภาพนายกิตติพันธ์ สิงหทานนท์ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น Oct 2020
ภาพข่าว: ซีแอนด์จีฯร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์แห่เทียนจำนำพรรษา
ภาพข่าว: ซีแอนด์จีฯร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์แห่เทียนจำนำพรรษา
9 วัด – โดยบริษัทฯได้ร่วมจัดทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนชุมชนหนองแขมอย่างต่อเนื่อ Jul 2020
ซีแอนด์จี ลุ้นผลโครงการเตาเผาขยะ
ซีแอนด์จี ลุ้นผลโครงการเตาเผาขยะ
1,000 ตันที่หนองแขม – นายเหอ หนิง ยังกล่าวต่อไปอีกว่า ก่อนเริ่มดำเนินการโรงกำจัดขยะได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้อ Feb 2019